Jente holder hånden til mor og far

Trygghet 

Som foreldre har vi påtatt oss et ansvar, og vi må prøve å utvikle en trygghet i den rollen vi har. Selvsagt kan det være fornuftig å lytte til fagpersoner i spørsmål om barneoppdragelse, men vi må ikke glemme at det først og fremst er vi som er eksperter på våre barn. Vi kjenner dem best. 

Det er viktig at foreldre snakker med andre foreldre. I Kunnskapsløftet heter det at:

«Dersom skolene skal fungere godt, forutsettes ikke bare at elevene kjenner hverandre, men at også foreldrene kjenner både hverandre og hverandres barn. Dette er nødvendig om de skal kunne sette felles standarder for barnas og de unges aktivitet og adferd.»

Vær tilstede 

Barna er på en oppdagelsesreise som kalles livet. Foreldrerollen dreier seg om å være til stede i barnas liv – med alt hva det innebærer av omsorg, nærhet, kjærlighet, hjelp, støtte, mestringsfølelse og grenser. Uansett om det gjelder skolegang, fritidsaktiviteter eller andre sosiale aktiviteter. 

Å være foreldre innebærer da å både gi oppmuntring og kjærlighet, men også å sette grenser. Nærhet kan være en viktig hjelp for at barnet skal utvikle selvstendighet og mestringsfølelse. 

Det du gjør er det viktigste 

Oppdragelse av den oppvoksende slekt stiller også krav til din egen adferd. Det er dessverre slik at mange unoter som begås av barn og unge, har blitt lært av oss voksne. Men heldigvis er det gode eksempel også et oppdragelsesmiddel. 

Foreldrene bør være bevisste på at de har et ansvar, ikke bare for egne barn, men også overfor andres. Og da er det verd å huske på at barn og unge gjør slik voksne gjør, og ikke som voksne sier.

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg