Jente ser mot murveggen

Det blir ikke noe enklere av at barna og ungdommene våre skifter fra å være modne og nærmest voksne i det ene øyeblikket til å bli uventet barnslige i det neste. Det kan virke ganske forvirrende på voksne som gjerne har et litt mer stabilt følelsesliv. 

Følelsene er ekte 

Selv om vi ikke alltid forstår hvorfor våre unge familiemedlemmer reagerer slik som de gjør, må vi huske på at følelsene deres er ekte. Det er ekte glede, ekte moro, ekte smerte og ekte sorg. Like virkelige som våre egne følelser, men ofte langt mer intense. 

Så lenge det er glede som oppleves, er det jo bare herlig med intense følelser. Men hva gjør du hvis ditt barn opplever sorg, smerte og fortvilelse som du kanskje ikke helt forstår?

Vær en god lytter 

De som vokser opp har selvfølgelig mye mindre livserfaring enn voksne mennesker har. De kan ha vanskeligere for å vurdere hva som er vesentlig og hva som er uvesentlig, sett fra en voksen synsvinkel. Men følelsene er ikke mindre viktige av den grunn – kanskje tvert om. 

Dette må du ha som utgangspunkt hvis du virkelig ønsker å være til hjelp. Selv om du synes en reaksjon på ett eller annet er veldig overdrevet, så prøv å husk at det er din reaksjon som voksen – ikke den virkeligheten ditt unge familiemedlem opplever. 

God kommunikasjon i denne situasjonen er både å være en god lytter og å virkelig forsøke å komme på innsiden av problemet – å forstå hva ditt barn eller ungdom føler.

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg  

Se hele personen 

Å formidle til barnet ditt at du virkelig prøver å forstå hva det føler, det er en svært viktig del av kommunikasjonen mellom barn og voksne. Og svært vanskelig. 

Det finnes ingen oppskrift på hvordan vi kan tyde og forstå barn og unges følelser. Men vi må være oppmerksomme, ha antennene ute for å fange opp signalene, og forsøke å se hele den unge personen som vi har ansvar for. Ofte er følelsene viktigere å legge merke til enn det som sies med ord.

Blir du sint? 

Noen ganger renner det sikkert over for deg, og du blir rett og slett sint. Det kan være en helt naturlig reaksjon som kanskje ikke er til å unngå, men det er sjelden den beste måten å irettesette den oppvoksende slekten på. Sinne kan tvert imot være en sperre for den gode kommunikasjonen som vi ønsker å ha. 

Det første du bør gjøre når du kjenner at du holde på å bli sint, er å stoppe opp og tenke gjennom hvorfor du blir det. Kanskje du egentlig er mer såret enn sint?

Fortell hva du føler 

En god måte å uttrykke slike følelser på er å fortelle så klart og tydelig som mulig hva du føler akkurat nå. Å bruke ordene ”Nå føler jeg at…” er en mye mer effektiv måte å kommunisere på enn å skjelle og smelle, fordi det kan få barnet til å lytte og faktisk prøve å forstå deg. 

Og for all del – ikke nøl med å fortelle like tydelig hva du føler den dagen du føler deg stolt eller lykkelig!