Hjemmekontor med barn

Vi befinner oss i en utfordrende situasjon som har utviklet seg raskt og krever en stor tilpasningsevne for de fleste av oss. Dette gjelder spesielt for familier, hvor barn og foreldre må være i isolasjon uten hjelp til avløsning gjennom skoler og barnehager.

Hjemmekontor med barn og foreldre på samme arena er en klar utfordring. I tillegg skapes mange store omveltninger ved å ta i bruk alternative digitale løsninger på både arbeid og i skolearenaen. Verst rammet er foreldre med småbarn, da de krever mer interaksjon og er mindre selvstendige enn de større barna.

Her forklarer Erna situasjonen for barna 

Vi i MITT VALG ønsker å bidra med vår barne- og ungdomsfaglige kompetanse til å gjøre hverdagen din litt enklere. Sammen med vårt fagteam har vi laget en huskeliste som er viktig å ta i bruk for at det enklere skal gå rundt i hjemmet.

Dette er hva du kan gjøre

Lag en struktur sammen med barna

På lik linje med en arbeidsplass er det nødvendig å lage en struktur i hverdagen og i hjemmet. Ved at du har en struktur vil det skape oversikt og bidra til å lette hodet, da du allerede har nok å tenke på.

Det kan skape et større samarbeid og ikke minst trygghet for barna da de føler at de har klare rammer. Jo klarere rammer og regler barna har å forholde seg til, jo tryggere vil de føle seg. Det betyr at du i praksis tar ansvar og rollen din som leder, og det trenger barn.

Du kan sammen med barna, lage en oversikt over hvordan uken og dagene skal settes opp. Det er du som styrer her, men barna får mulighet til å velge mellom ulike alternativer som du legger frem for dem. Strukturen går ut på å ha faste tidspunkter gjennom dagen på når vi står opp, når det er utetid og innetid, når de ulike måltidene skal være, når vi skal rydde eller hjelpe til med å lage mat. Prøv å skap mest mulig forutsigbarhet, spesielt nå som det er så store omveltninger i samfunnet.

Du kan gjennomføre dette praktisk ved å innføre et ukeskjema, med tider og aktiviteter, slik at de vet hva som skjer og når.

Regler

Avtal hva slags regler dere ønsker å ha i hjemmet. Når barna er med på å lage reglene, er det en avtale som skapes som dermed forplikter og ansvarliggjør. Bli enige om, skriv ned og heng opp avtalen deres slik at det ikke er noen usikkerheter i forhold til hva som gjelder. Dette er fundamentet for et godt samarbeid.

Her anbefaler vi å også gjøre avtaler i forhold til skjermtid. Mange foreldre kan oppleve det som enkelt å sette barna foran en skjerm i flere timer fordi det virker avløsende. Men, nyere forskning har vist at dette kan ha sterk påvirkning på både søvnkvalitet, nærhetsfølelse og overaktivering av hjernen ifølge WHO (verdens helseorganisasjon ). Bli enige om en viss tid og forklar hvorfor du tenker det slik, så de har mulighet til å forstå mer av avgjørelsen. Kutt ut skjermtid i god tid før leggetid slik at både hodet og kroppen forberedes til søvn.

Ansvarliggjør barna

Det er viktig å gi barna oppgaver i hjemmet slik at de kan være delaktige med å bidra. Dette gir dem både en mestringsfølelse og lærer dem mye om å ta ansvar og ikke forvente at alt skal bli gjort for dem. Vi vil alle føle at vi er til nytte på en eller annen måte, og at vi verdsettes. Når de utfører arbeidet anbefaler vi å ikke kritisere, eller korrigere det akkurat slik du ville gjort det. Gi en tydelig opplæring, og så kan du la dem gjøre det på sin måte. Husk å komplimenter dem og vær tydelig på hva du anerkjenner. Styrk det positive du ser.

Tydelig kommunikasjon

Ofte kan vi gi beskjeder som går inn det ene øret og ut det andre. Vær tydelig i forhold til å kommunisere hva du forventer og avtalen dere har gjort. Sjekk gjerne om du har vært tydelig og om de kan gjenta hva dere har blitt enige om, slik at dere vet at dere har forstått det samme innholdet.

Ha den ærlige samtalen

Barn bryr seg. Spesielt bryr de seg om foreldrene sine. Kall inn til et familiemøte og snakk med dem om hvordan de opplever situasjonen. Del gjerne hvordan du selv føler deg i situasjonen, men ikke til det punktet hvor barna kan bli bekymret og føle at de må passe på deg. Det er ikke deres oppgave, og kan fort betegnes som destruktiv «parentisifering», hvor barnet påtar seg en omsorgsrolle de ikke skal ha ovenfor forelderen.

Les mer om parentisifering her 

Det er viktig å vise at du er kapabel til å håndtere situasjonen, men at det til tider kan være utfordrende og at du trenger hjelp i form av samarbeid. Vi ønsker å skape en følelse av solidaritet, ved å vise at vi alle er mennesker. I et barn sine øyne, er det ikke alltid lett å forstå at voksne også kan synes det er vanskelig til tider.

Hold rom for følelser

Barnet ditt kan med stor sannsynlighet bli frustrert og utagere. Dette er vanskelig å forholde seg til og kan trigge oss på mange måter. Mange foreldre kan ty til å sende barnet på rommet sitt, vise dem bort, eller forsøke å distrahere dem med noe annet.

Les om triggere her 

Det er viktig å tillate barnet å føle på den frustrasjonen og gå gjennom de emosjonene som det trenger å gjennomgå. Dette kan være basert på noe vi som voksne kan anse som helt ulogisk og irrasjonelt,men som for barnet er en fullstendig realitet. Tenk at det er bølger av følelser som barnet opplever, og at du skal skape et rom som kan holde stormen. Da er det viktig å anerkjenne følelsene deres, og være med dem gjennom bølgene.

Bruk gjerne setninger og ord som anerkjenner; «Jeg forstår at du føler det slik. Jeg ser at du har det vondt. Ja, jeg skjønner at det er vanskelig». Slik at de føler seg emosjonelt «møtt». Det er allikevel viktig å holde rammeverket, slik at vi setter grenser på fysisk utagering og adferd som kan være ødeleggende.

Her er en video som beskriver hvordan du kan følge barnet ditt i den emosjonelle stormen 

Gi deg selv en «time-out»

Hvis du har mulighet, og du merker at du har fått nok, er det greit å gi seg selv en «Time-out». Det betyr å fysisk fjerne seg fra stedet om det er forsvarlig med hensyn til barna, og gi seg selv et pusterom for å bearbeide følelsene. Ofte kan det være lurt å lette på «trykket» slik at det ikke fører til en eksplosjon, eller at følelsessenteret vårt tar over og setter ut vår kapasitet til å tenke.

Reparer

Å gjøre feil er menneskelig. Alle gjør feil. Det viktigste når det har oppstått en situasjon, er i ettertid å reparere. Å reparere er å snakke om det som har skjedd med formål om å møte barnet eller ungdommen emosjonelt. Forstå perspektivet til barnet og gi barnet et innblikk i hvordan det var for deg. Når vi gir et innblikk i vår egen opplevelse, snakker vi fra et «jeg» perspektiv istedenfor å peke finger mot den andre part. «Jeg opplevde det slik at..». «Jeg ble lei meg når jeg…». Vi tar ansvar for våre egne følelser.

Vi i MITT VALG håper dette kan være litt til hjelp i perioden du er i nå. Se nedenfor for andre artikler som kan gi deg ytterligere info.