Mobbing

På tross av 20 års arbeid med temaet, utsettes fortsatt så mange som 50 000 barn for mobbing ved norske skoler i dag. I et intervju med NRK forklarer skoledirektør ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Grete Hovde Parr, at fokuset på karakterer kan være én av årsakene til at forebygging av mobbing ikke vies nok tid:

– Det er ingen tvil om at lærere i dag har det travelt. Det er veldig mye krav til faglig fordypning, resultat på Nasjonale prøver, kartlegging, eksamen. Altså kravet til at elevene skal prestere på et høyt faglig nivå er blitt viktig. Kravet til at elevene skal prestere sosialt er ikke like viktig lenger, sier Parr.

Sosial- og emosjonell læring undervurderes

Det paradoksale med dette er at det ikke finnes noen motsetning mellom arbeid mot mobbing og den faglige undervisningen. Tvert imot viser forskning at regelmessig arbeid med sosialkompetanse i klasserommet, som er en vesentlig brikke i forebygging av mobbing, gir det faglige nivået et stort løft.

I gjennomsnitt øker faktisk karakterene med hele 25 prosent i klasser som jobber med sosial- og emosjonell læring.

Et ferdig program fra MITT VALG

Dette beviser tydelig at fokus på sosialkompetanse har en positiv effekt også faglig. Ved bruk av undervisningsprogrammet til MITT VALG vil man se denne effekten allerede fra barnehagenivå, ettersom programmet er tilpasset alle aldersgrupper. Gjennom kurs i MITT VALG får lærere økt kunnskap i faget. De får ferdige leksjoner, som er tilpasset barn helt fra barnehagenivå og opp til ungdommer på videregående skole. Les mer om våre kurs

Hvordan fungerer sosialkompetanse i praksis?

Ved bruk av MITT VALG blir en rekke kunnskaper og evner styrket:

 • Sosiale kontakt og samtaleferdigheter.
 • Samarbeidsevner
 • Evnen til å ta en lederrolle.
 • Evnen til å uttrykke uenighet og be om unnskyldning.
 • Problem- og konfliktløsning.
 • Selvhevdelsesferdigheter – å gi uttrykk for meninger på en positiv måte.
 • Selvkontroll og selvregulering – kontroll av sterke følelser.
 • Evnen til å vise empati og medfølelse

Snakk om faglige krav og mobbing

Problemer blir sjelden borte av seg selv, derfor oppfordrer alle til å snakke om litt vanskelige temaer. Diskuter med venner, kollegaer eller familien, og skap et trygt #snakkerom:

Ta opp spørsmål som:

 • Hvordan kan faglige krav påvirke miljøet i familier, barnehager, klasser og skoler?
 • Hvordan vil et læringsmiljø bli hvis det ikke stilles faglige krav?
 • Hva er en god balanse mellom faglige krav og et trygt miljø?
 • Hva kan elever, klasser og skoler miste ved å bruke tid regelmessig på øvelser og dialog som styrker den enkeltes sosialkompetanse?
 • Hva kan du bidra med for å skape et godt miljø i din familie, barnehage, skole, eller idrettslag?

Skoledirektør Grete Hovde Parr tror fokus på testing og fagliginnhold har gått på bekostning av antimobbearbeidet i skolen. Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Vi hjelper deg

Vi har flere prgrammer og vi hjelper deg å finne det rette.
Ta kontakt med oss i dag eller les mer om våre programmer:

Skole | Barnehage | Idretten | Kroppen min og jeg | Foreldre