Hedvig Montgomery Marco Elsafadi til MV-konferansen 2023.

Hovedforedragholdere på årets konferanse: Hedvig Montgomery og Marco Elsafadi.

«Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne»

Hovedtema er foreldrerollen samt det å være trener og en god rollemodell.

Foreløpig program for MITT VALG-konferansen 2023:

• Dag 1 (30. oktober): Hovedfokus på foreldrerollen med Hedvig Montgomery og hennes foredrag "Foreldremagi og livsmestring".

• Dag 2 (31. oktober): Marco Elsafadi vil fortsette med foreldrerollen. I tillegg tar han for seg trenerrollen og mestringsfokuset i idretten.

• Dag 3 (1. november): Lions-dag med påfyll til Lions-klubbene om MITT VALG.

Sett av dagene allerede nå. Mer informasjon kommer!

MITT VALG-konferansen 2023 arrangeres på Quality Airport Hotel Gardermoen.