Besteforeldre på tur med to barnebarn.

Undersøkelsen viser klart at besteforeldre er en viktig del av mange barns sosiale nettverk. Selv om mange fortsatt er i jobb, stiller besteforeldre ofte opp i forbindelse med fritidsaktiviteter, sykdom og kriser.

Mange roller 

Besteforeldre kan være så mye forskjellig for sine barnebarn: omsorgsgiver, venn, mentor, forbilde og historieforteller. Med sin livserfaring og sitt kjennskap til familiehistorien kan de knytte fortid og nåtid sammen for barna. Selv om mange besteforeldre selv lever aktive liv, vil de fleste prioritere å engasjere seg i barnebarna. 

Ikke overta foreldrenes ansvar 

Det er viktig å huske på at besteforeldre veldig gjerne skal ha en støttefunksjon, men at oppdragelse og grensesetting først og fremst er foreldrenes ansvar. Her bør besteforeldre være lojale mot de regler og normer som gjelder mellom foreldre og barn. Vær for all del ikke uenige med barna som vitner!

Råd til besteforeldre 

Tidligere førsteamanuensis Oddbjørn Evenshaug fra Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo har laget disse rådene om besteforeldrenes rolle i vårt moderne samfunn: 

 • Respekter foreldrenes tro og verdier, og at de oppdrar barnebarna på den måten de selv mener er best. 
 • Gi foreldrene ros og snakk pent om dem i barnebarnas nærvær. 
 • Vær til stede for barnebarna og foreldrene når de trenger dere. 
 • Gi hjelp og støtte etter lyst og behov. 
 • Vær bevisst din funksjon som rollemodell både for barnebarna og deres foreldre. 
 • Avstå fra utidig innblanding i barnefamiliens liv og i barneoppdragelsen. Gi råd når du blir spurt, og vær klok nok til å lukke øyne, ører og munn når det er nødvendig. 
 • Styrk barnebarnas selvfølelse ved å vise interesse for deres liv, skolegang, interesser og aktiviteter. 
 • Gi barnebarna gode opplevelser – også ved å ta dem med i dagligdagse gjøremål. 
 • Bruk besteforeldrehjemmet som et sted der barnebarna kan få slappe av fra et hektisk dagligliv i oppvekstfamilien. 
 • Hvis noe ved barnebarna bekymrer dere, snakk med foreldrene om det, men aldri i barnebarnas nærvær. 
 • Vær bevisst i deres oppgave som formidlere av tradisjoner, og bidra til barnebarnas identitetsdannelse ved å føre dem inn i slektshistorien. 

(Kilde: www.besteforeldre.no

Gjensidig glede 

Det er ikke bare foreldre og barn som har glede av at besteforeldre avlaster tidsklemma gjennom for eksempel å hente og bringe, sørge for matlaging, og kanskje av og til overnatting. Også de fleste besteforeldre opplever denne rollen som positiv. Mange føler seg unge igjen når de får barnebarn, og ser sitt eget liv fortsette inn i fremtiden sammen med barnebarna. 

Besteforeldre som er åpne og lærevillige kan få enda mer glede av sine barnebarn. Verden forandrer seg fort, og barnebarna lærer utrolig mye som er helt nytt for besteforeldrene. 

God kommunikasjon gjør båndene mellom den eldste og den yngste generasjonen sterkere. Når barnebarna bor langt unna, må du være spesielt oppmerksom på å opprettholde god kontakt. 

En reise sammen kan gi gode muligheter for å skape tette relasjoner, særlig når du tar barna med på planlegging og forberedelse av turen. En del barn har ikke biologiske besteforeldre, og ønsker seg kanskje reservebesteforeldre. Her kan voksne som ikke har egne barnebarn bidra på en positiv måte.

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg