Elever som sitter i klassen

Jo bedre et barn er forberedt mentalt og sosialt, jo bedre er sjansene for at det utvikler seg godt og klarer å bruke evnene sine fullt ut. Da er det også større sjanse for at skoletiden blir slik som vi alle ønsker.

Du kan hjelpe til 

Det er mye foreldre kan gjøre for å hjelpe barnet til å møte de nye kravene som skolen stiller på en positiv måte. Som mor eller far til et skolebarn får du en ny rolle i samarbeid med skolen. Det er viktig at du gir støtte, oppmuntring og hjelp. En god skolestart er ikke så avhengig av at barnet har det vi kaller formelle kunnskaper. Det er langt viktigere at det er i stand til å observere, undre seg og mestre ting. Dette er også viktig for førskolebarnet. Det er godt for et barn å få daglig støtte og oppfølging hjemme. Her er noen momenter som kan være til hjelp.

 1. La barnet ditt oppleve at det er verdifullt akkurat slik det er
  Et barn som opplever at det blir verdsatt, vil utvikle et godt selvbilde. Det er en viktig forutsetning for å lykkes i livet. At vi er ulike og har forskjellige sterke og svake sider, er naturens fine mangfold. 
 2. Gjør ting sammen, og lytt til barnet
  Det betyr mye at dere tar tid til å gjøre ting sammen. Da får barnet en naturlig trening i verdier og normer som blir et godt grunnlag for samhandling senere. Vær oppmerksom og lytt til barnet ditt, og vis at du tar det på alvor ved å snakke med det i stedet for til det. 
 3. La barnet få trening i ansvar og omsorg
  Det er utviklende for et barn å få ansvar og oppgaver det skal gjøre hjemme. Når et barn tar ansvar, er det lett å gi ros og oppmuntring. Som foreldre bør vi gradvis trene og inspirere barnet til å ta ansvar og vise selvstendighet overfor enkle oppgaver. 
 4. La barnet få trene på atskillelse
  Å begynne på skolen innebærer et viktig og helt nødvendig skritt bort fra foreldretryggheten. Det må til for at barnet skal begynne på en utvikling mot å bli ansvarlig og moden. 
 5. Lær barnet å vente på tur
  I en klasse er det mange barn som må dele på oppmerksomheten. Derfor er det bra at barnet ditt lærer seg til å utsette øyeblikkelige behov. Lær barnet å vise respekt – at det ikke utidig skal avbryte andre, men vente på tur. 
 6. La barnet få oppleve både motgang og medgang
  Ingen kan gå gjennom livet uten å oppleve motgang. Det viktige er å ta nederlagene uten å bli sur eller å melde seg ut. Barn som har lært noe om dette før de begynner på skolen, får det enklere og har lettere for å få venner. Spill og leker der en taper og vinner, er god trening i å ta seier og tap med humør og pågangsmot. 
 7. Les og syng sammen med barnet
  Noe av det mest verdifulle vi kan gjøre for et barn er å la det sitte på fanget og bli lest for. Undersøkelser viser at barn som opplever denne voksenkontakten, tjener stort på det i skolen. Stimuler barnet til å være nysgjerrig. La det være moro å lære! 
 8. La barnet få oppøve sin konsentrasjonsevne
  De fleste barn trenger å trene litt på å kunne sitte stille og løse enkle oppgaver uten å bli passet på. Leker som handler om å huske flest mulige gjenstander, lukt, smak og lyder er fin trening. 
 9. La barnet få sin egen arbeidsplass hjemme
  Når barnet begynner på skolen, trenger det sin egen arbeidsplass hjemme. Planlegg sammen med barnet hvor denne arbeidsplassen skal være, og hvordan barnet kan bruke plassen sin. 
 10. Hold god kontakt med barnehagen og skolen
  Foreldres trygghet er viktig også for barnet. Er du i tvil om syn, hørsel eller andre sider ved barnets utvikling, så vær for all del ikke redd for å spørre fagfolk. Pedagogisk personale og ansatte i helsetjenesten er fagfolk som har taushetsplikt og som er der for å hjelpe deg.

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg