Klassebilde av elever utendørs

Ungdommer har ofte større innsikt enn voksne i hva som skjer i det sosiale miljøet på en ungdomsskole eller videregående skole. De vet hvem som er «kul», hvem som står utenfor og hva som har skjedd på sosiale medier før skolen vet om det.

– Det er viktig for oss å ha en på vår egen alder vi kan snakke med, sier Didrik Jensen, elev og elevstøtte i 9.-klasse på Hakadal ungdomsskole.

Mest effektivt å inkludere elevene 

Elevene er en fantastisk ressurs for å forebygge mobbing, og lage gode, inkluderende miljøer på skolen. Forskning viser dessuten at de mest effektive antimobbeprogrammene involverer elevene. I Nittedal velger elevene på ungdomsskolene ut noen «elevstøtter» som får kurs og opplæring av MITT VALG.   

Løsningsorientert arbeid 

Gjennom arbeidet kan gryende problemer bli tatt så tidlig som mulig, slik at de ikke rekker å utvikle seg til større konflikter og mobbing. Lions Nittedal og MITT VALG har vært involvert i arbeidet i en årrekke. Elevstøttene deltar i et dagskurs der de lærer seg ulike metoder for å skape fellesskap og godt miljø. 

Didrik Jensen går i 9.-klasse, og han har vært elevstøtte i omtrent et halvannet år. Vi ba ham fortelle litt om jobben. 

Elevstøtte – et forenklende mellomledd 

– Vi kaller det elevstøtte, sier Didrik, for vi skal støtte opp andre elever, være inkluderende mot alle elever og være en man kan prate med, forklarer han. En elevstøtte er noen man kan gå til, en som ikke er en voksen, men en medelev. Dette bidrar til at flere lufter bekymringene eller problemene sine, ifølge Didrik.

Bidrar til et bedre klassemiljø 

Selve jobben med å være elevstøtte innebærer at han har regelmessige møter med skolenes anti-mobbeteam som består av blant andre rektor, inspektør og helsesøster. Han har deltatt på kurs med MITT VALG for å lære mer om å skape et godt klassemiljø. 

– På disse kursene lærer vi forskjellige leker og øvelser vi kan gjøre i klassen, og til slutt går vi også gjennom hvilken effekt disse skal ha. Det er ikke sånn at alle lekene gjør like mye nytte, for det kommer an på klassen og miljøet, forteller Didrik. 

– Lekene har hatt en veldig positiv effekt på klassemiljøet vårt. Man må tørre å dumme seg ut, men man kan gjøre det uten at noen gjør narr. Det skaper trygghet i klassen, og man bygger selvtillit til hver elev. Slike øvelser styrker også forholdet mellom elevene, kan Didrik forsikre om.

Elevstøttens anbefaling 

Han avslutter med å fortelle at denne jobben har vært en utelukkende positiv opplevelse, og han anbefaler at andre gir den en sjanse. 

– Det er positivt at vi kan hjelpe andre med å ha det bra. Jobben er veldig spennende, og etter at jeg begynte føler jeg at jeg har vokst på oppgaven.