Hva skjer med oss når vi blir ignorert?

Vi er sosiale vesener som trenger gode og nære relasjoner for å føle at livet har verdi. Hverdagen er likevel full av små og store avvisninger. Alle har sannsynligvis kjent frykt for å bli avvist: å ikke bli invitert i et selskap eller å ikke bli valgt med på fotballaget, bli vraket av kjæresten eller ikke nå opp i en jobbsituasjon.

Dr. Masaru Emoto er en japansk forsker som er anerkjent for sitt eksperiment som viser til effekten av hvordan kjærlige eller hatefulle ytringer kan ha en negativ eller positiv påvirkning på omgivelsene våre. Det samme eksperimentet har blitt gjenskapt i flere variasjoner rundt om i verden. IKEA gjennomførte eksperimentet med bruk av planter for at barn skulle forstå hvordan ordene deres kan påvirke omgivelsene. De stilte frem to planter, hvor den ene ble mobbet og den andre fikk ros. Resultatene ble tydelige, hvor den ene planten visnet mens den andre blomstret. De hadde begge de samme fysiske forholdene.

Se forsøket her 

Emoto gjorde det tydelige i sin forskning at det som var likestilt med eller var verre enn hat, var likegyldighet. Subjektene som ble oversett hadde særdeles negative resultater. Følelsen av å bli ignorert kan føles som verre enn å bli avvist. Vi kan føle at vår eksistens ikke betyr noe, og på lang sikt kan dette påvirke selvfølelsen vår drastisk.

Slik bidrar du til inkludering

En av inkluderende signaturelementene som deltagere får oppleve på MITT VALG kurset, baserer seg på hvordan vi hilser på hverandre. Betydningen av å ha et hilserituale kan ha stor effekt på det sosiale miljøet og være delaktig i å påvirke vår psykiske helse.

«Gjennom å hilse anerkjenner vi at den vi hilser på er tilstede, men synliggjør også vår egen tilstedeværelse. Gjennom å hilse skapes det et fellesskap mellom mennesker, kjente eller ukjente. For å skape en følelse av fellesskap og tilhørighet i klassen er det viktig at alle elevene hilser på hverandre. I denne økta skal vi innføre et hilserituale som skal sikre at dette skjer…» -fra MITT VALG sitt digitale program, leksjon 1; «Vi skaper et inkluderende læringsmiljø».

Lene Krohn er MITT VALG instruktør og fremhever på alle kursene sine viktigheten av å ha et godt hilserituale. Lærere, barnehageansatte og trenere er ofte gode på å se og hilse på barna, men det er viktig å etablere en god hilsekultur mellom barna også, forteller hun.

«Når vi velger å si hei, gjør vi oss også sårbare med en frykt for å bli avvist. Det gjelder både barn og voksne, enten det er på skolen eller på jobben. Når vi hilser anerkjenner vi andres eksistens og vår egen tilstedeværelse» forteller Lene som også har lang og god erfaring, med positive tilbakemeldinger, av å innføre hilseritualet i klassemiljøet.

Vil du vite mer om hvordan du kan innføre et hilserituale? Se programmene våre her.