Et overgrep defineres som å krenke et annet menneskes rettigheter. Begrepet dekker både psykiske krenkelser (vonde ord som ”du skulle aldri vært født” og annen mobbing), samt fysiske krenkelser (spark, slag, lugging og annen vold). Overgrep kan ramme alle uansett alder og kjønn.

Seksuelle overgrep dekker alt fra uønsket berøring til voldtekt. Ofte består seksuelle overgrep av en kombinasjon av både fysiske og psykiske krenkelser, og dessverre rammes mange barn av slike overgrep allerede i ung alder.

Belastningen av et overgrep lever som regel videre hos den som har blitt utsatt gjennom hele livet. Derfor er det viktig å lære og vite hva vold og overgrep faktisk er, slik at man vet hvilke handlingsalternativer som finnes hvis noen prøver å utsette deg for ulovlige krenkelser.

Du må også vite hvem du skal si fra til dersom du har blitt utsatt for et overgrep.

Det er bare du som bestemmer over kroppen din!

Uansett hvor ung du er, har ingen andre rett til å bestemme over kroppen din. Dette fortjener alle å vite. Det er også viktig å understreke at den som har blitt utsatt aldri har skylden for et overgrep. Skylden ligger utelukkende hos overgriperen.

Snakk om det vanskelige før det blir vanskelig

Det kan være krevende å snakke om overgrep. En naturlig impuls blant voksne kan være å ville skåne barn og unge mot alt som er vondt, men dessverre kan man ikke beskytte seg mot virkeligheten. Derfor er det viktig å snakke om farene i livet også, og ikke bare de gode tingene. På denne måten blir alle i bedre rustet til å gjenkjenne et overgrep før det er for sent.

Snakk med familien, venner, eller i klassen om:

  • Hvordan viser du at sjefen over din kropp er deg?
  • Hvordan kan voksne lure barn- og unge til å bli med på overgrep?
  • Når blir stygge ord og setninger et overgrep – hvor går grensen?
  • Hvordan sier man fra hvis noen sårer deg eller gjør deg vondt?
  • Hvor mye kos som er for mye?
  • Hvordan sier man fra hvis noen gjør noe mot deg som du ikke liker?
  • Hvordan sier man fra til en person om at de skal slutte?
  • Hvordan kan man hjelpe en venn som har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep?
  • Hvem man kan snakke med om ting som er vondt?
  • Hvordan sier man ifra til politiet om straffbare forhold?

Slik ber du om hjelp

Hvis du opplever vold eller overgrep mot deg selv eller noen i din familie, må du alltid be om hjelp. Snakk med en trygg voksen som du kjenner eller ring barn- og unges alarmtelefon 116 111 www.116111.no 

MITT VALG har et eget program for å forebygge vold og seksuelle overgrep. Les mer programmet Kroppen min og jeg.

Vi hjelper deg

Vi har flere prgrammer og vi hjelper deg å finne det rette.
Ta kontakt med oss i dag eller les mer om våre programmer:

Skole | Barnehage | Idretten | Kroppen min og jeg | Foreldre