Glade russ som hopper

Mange land har andre måter å markere avsluttet skolegang på. Uansett, russefeiringen er et særnorsk fenomen, og nå er den altså her, til glede og til bekymring.

Ikke bare moro 

Det er dessverre sånn at russetiden hvert år ender med en negativ forandring i livet for mange, spesielt jenter. Den utagerende festingen med høyt alkoholforbruk og i mange tilfeller et sterkt fokus på sex skaper en ladet og uvant situasjon som kan være vanskelig å takle. Det virker som om russedrakten for mange legitimerer en utagerende oppførsel som de ellers aldri ville drømt om. 

Det er ikke tvil om at samfunnet viser mer toleranse for hva russ i uniform foretar seg enn det ville gjort i andre sammenhenger. På en måte er det greit, men det har også negative sider at man lar unge mennesker gjøre ting som de normalt ikke ville gjort.

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg  

Overgrep skjer 

Hvert år skjer det mellom 800 og 1600 voldtekter og voldtektsforsøk i Norge. De fleste av dem i forbindelse med fest og alkohol. Ikke uventet skjer en del av dem i russetiden, og de er ekstra vanskelige å forholde seg til: Var det egentlig voldtekt? ”Alle” gjør jo sånt når de er russ! 

Det er aldri offerets feil 

Så lenge rammene rundt russefeiringen er slik som de er, kommer dette til å fortsette. Men det er viktig at vi som foreldre har et forhold til det. Ingen fest eller feiring av noe slag legitimerer overgrep. Et nei er et nei – også i russetiden. Det er viktig at våre unge russ forstår det, enten de er våre døtre eller våre sønner. 

Holdningene avgjør 

Det handler om å forstå hvor grensene går, og det må læres lenge før russetiden. I holdningsprogrammet Mitt valg finnes det nå et undervisningsopplegg for grunnskolen med tittelen ”Vold og seksuelle overgrep”. Det tar sikte på å styrke alle barn med tanke på at de selv bestemmer over egen kropp, og at de bevisstgjøres på å sette grenser. Dessuten er det viktig at barn og unge kan si ifra til trygge voksne hvis de føler seg truet. 

Alle kan se hva som skjer 

Et annet forhold som er verd å tenke litt på i russetiden er at de digitale mediene har skapt en annen virkelighet enn vi er vant til fra tidligere. Praktisk talt alle har en mobiltelefon i lommen, og kan fotografere, filme og legge alt ut på internett med det samme. Vi vet at det blir gjort hele tiden, og vi vet at det som først kommer ut på nettet er omtrent umulig å få fjernet. Det som der og da er morsomt og sprøtt og som skaffer en ettertraktet russeknute kan i neste omgang bli et personlig mareritt, som til og med kan møte de unge menneskene igjen når de skal inn i arbeidslivet. Litt ekstra bevissthet og bremsing i tide kan spare våre nesten voksne barn for mye.