arne snakker om psykisk helse

Hva er god psykisk helse?

I mediebildet diskuteres psykisk helse hyppig, men i all hovedsak er det psykiske lidelser som drøftes. Forebygging blir ikke gitt den samme oppmerksomheten, for hva innebærer det egentlig å ha god psykisk helse?

Professor Arne Holte er flink til å forklare begrepet god psykisk helse på en enkel måte. Han har også utviklet de syv psykiske helserettighetene. Vi anbefaler alle å sette seg inn i disse, og å bli med på vår dugnad for god psykisk helse.

Se de syv andre videoene i serien her: Identitet | Mening med livet | Mestringsfølelse | Tilhørighet | Trygghet | Deltagelse | Fellesskap  

God psykisk helse vil si å ha evnen til å:

  • Regulere følelser.
  • Tenke fornuftig.
  • Styre adferden din.
  • Mestre sosial omgang med andre.

Les også: Hvorfor bør barn vite navnet på kjønnsorganene?  

Øvelse gjør mester

Ingen er født med disse fire evnene. De er ferskvare, og må trenes på gjennom hele livet. Dessuten er det viktig å starte i ung alder. På den måten kan vi redusere utviklingen av psykiske lidelser som depresjon, angst og spiseforstyrrelser.

Barn og unge som har MITT VALG på timeplanen øver regelmessig på alle disse områdene i barnehagen, skolen og i idretten.

Snakk om psykisk helse

For mange er det uvant å snakke om god psykisk helse. Derfor må vi øve. Jo mer vi snakker om følelser, tanker, og adferd, desto bedre rustet er vi til livets utfordringer.

  • Hvordan gjør vi det trygt og naturlig å snakke om følelser?
  • Med hvem og når er det naturlig å dele tanker?
  • I hvilke sammenhenger er det greit å snakke om handlinger som påvirker seg selv og andre?
  • Hva gjør det godt å være sammen med andre?

Vi hjelper deg

Vi har flere prgrammer og vi hjelper deg å finne det rette.
Ta kontakt med oss i dag eller les mer om våre programmer:

Skole | Barnehage | Idretten | Kroppen min og jeg | Foreldre