Familie med to barn smiler mot kamera

Det har aldri vært enklere å dele koselige øyeblikk fra livene våre enn i dag. Fisk frem mobilen, fyr opp Snapchat, Instagram eller Faceook, og send avsted et blinkskudd av poden og podinnen til familie eller venner. Mulighetene er mange og ganske fantastiske, men de skaper også problemstillinger. For hva skjer hvis bildene havner i gale hender? Og hva synes egentlig barna selv om rollen foran kameralinsen?

Selv harmløse bilder kan misbrukes

– Et bilde av ei lita jente som spiller fotball naken på stranda er flott på pappas Instagram, men bildet får en helt annen betydning i et pedofilt nettverk, kommenterer Annica Øygard, daglig leder i Stiftelsen det er mitt valg. 

Hun viser til skrekkscenarioet vi har sett i den mye omtalte Dark Room-saken, som dessverre slo fast at slike pedofile nettverk eksisterer i stort omfang i Norge. Å dele bilder av egne barn er ikke straffbart med mindre bildene er seksualisert, men en ytterste konsekvens kan likevel være at bildene havner hos personer som bruker dem i en seksuell setting. Har de først havnet der er dessuten sjansen for videre spredning svært stor.

Hva bør man tenke på før man deler bilder? 

Å kutte ut all deling er ikke en god løsning, for da går man glipp av alle de positive sidene ved dagens mediehverdag. Samtidig er det nyttig å være bevisst på sine egne handlinger. Før man poster noe kan man stille seg kontrollspørsmål som: 

Før du tar bildet: 

 • Er det mer fornuftig å bruke denne tiden til å prate med eller være sammen med barnet, enn å ta frem mobilen for å knipse et bilde av situasjonen? 

Etter at bildet er tatt: 

 • Hvorfor er det viktig for meg å dele dette bildet?
 • Ville jeg likt å se et tilsvarende bilde av meg selv?
 • Hvis barnet selv hadde fått bestemme, ville dette bildet fortsatt blitt lagt ut?
 • Er dette et bilde pedofile personer kan være interessert i?
 • Hvordan vil barnet oppleve dette bildet i etterkant og som voksen? 

Når et bilde eller en video først er delt på internett kan det være svært vanskelig å få materialet fjernet. Derfor må man utvise større forsiktighet enn for bilder man fremkaller for å ha i fysiske album. Dette gjelder ikke bare ved risiko for misbruk blant pedofile, men også for bilder og videoer som ved første øyekast kan virke harmløse: 

– Det finnes mange eksempler på delinger av situasjoner der barn tabber seg ut eller bryter sosiale normer, kommenterer Øygard. – Ikke minst på Snapchat der bildene ikke lagres automatisk. Men hvilket signal gir dette til barnet det gjelder, og hvilket inntrykk sitter mottakeren igjen med?

Barna har rett til privatliv 

Som foreldre har du ansvaret for å ta visse valg på barnas vegne. Dette betyr imidlertid ikke at barnets rett til privatliv bortfaller. I FNs barnekonvensjon står det tvert imot følgende: 

Artikkel 12 – Barn har rett til å si sine meninger om alt som vedrører dem, og deres meninger skal tillegges vekt. 

Artikkel 16 – Barnet skal ikke utsettes for tilfeldig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv. Det skal beskyttes mot ulovlig angrep mot ære og omdømme. 

Punktene viser viktigheten av samtykke fra barnet det gjelder før man tar og/eller deler bilder som kan oppleves som krenkende.

Gode forbilder 

På tvers av alle settinger er det de voksne som legger brorparten av grunnlaget for barns holdninger og handlinger: 

– De unge skal lære seg kjøreregler for hva de kan legge ut på nett om seg selv, men de skal også lære seg å respektere at andre kan ha andre grenser for hva de vil ha liggende på nett av bilder og annen informasjon. Det handler om digital dømmekraft. Da er det desto viktigere at barnehager, skoler, foreldre og andre går foran som gode forbilder, skriver Datatilsynet.  

Tilsynet har også laget en sjekkliste for vurderinger man burde gjøre før man deler barnebilder: 

 • Lovlighet: Del aldri bilder av andres barn uten samtykke fra deres foresatte. 
 • Type bilde: Tenk over innholdet og bruk filter eller dårligere oppløsning når det er mulig, det gjør bildene mindre interessante for andre. 
 • Mengde: Del færrest mulig bilder. 
 • Kanalbruk: Vær bevisst på hvordan du deler bildene. Alt må ikke ligge åpent. Bruk personverninnstillinger og lag lukkede grupper. 
 • Slett jevnlig: Ta en vårrengjøring og slett tidligere bilder du har publisert med jevne mellomrom. 
 • Spør alltid barna: Bruk spørsmål som «Synes du det er greit at jeg deler dette bildet med familien eller vennene mine?» Da gjør du det forståelig for dem. Respekter svaret.

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg