Alle barn som mobbes må bli hørt

Også barn i barnehagealder blir holdt utenfor lek av andre barn. Noen ganger blir de krenket, eller mobbet, av andre barn eller voksne, og dessverre blir de altfor ofte ikke tatt på alvor når de sier fra.

Sjokkert av bagatellisering av barns mobbeopplevelser

I et intervju med Nettavisen peker Ingrid Lund, professor ved Pedagogisk utviklingssenter ved Universitetet i Agder, på denne tendensen til å bagatellisere barnas opplevelser. Hun synes det er skremmende at mange ikke ser viktigheten av å lytte til barna når de forteller om mobbing eller andre vonde hendelser:

– Voksne er ofte raskt ute med å si: «Det var vel ikke akkurat sånn det var?» eller «Så ille var det vel ikke?». Hvis voksne ikke tar barn på alvor, har ikke barn noen sjanse. Det burde være en menneskerett å bli trodd på sin egen subjektive opplevelse, sier Lund.

– Å ikke bli hørt kan føles verre enn selve mobbingen

Lund slår samtidig fast at følelsen av å ikke bli hørt eller tatt på alvor når mobbing skjer, noen ganger oppleves som enda verre en selve hendelsen.

Les også: Snakk om konsekvensene av å sette folk i bås  

– Ikke rediger bort opplevelsen til barnet. Vi har mye kunnskap om hvor mye det har å si for barn å bli hørt. Å lytte er det aller viktigste vi kan gjøre når barn forteller om vonde opplevelser.

Mest mobbing i barnehagen under fri lek

Forskning viser at det er under fri lek barnehagebarn blir mest utsatt for mobbing, særlig hvis leken foregår utendørs. At vi beviselig vet at mobbing forekommer allerede i barnehagealder, gjorde det naturlig for myndigheter og politikere å sette fokus på problematikken i den nye rammeplanen for barnehager .

Rammeplanen trådde i kraft august 2017, og sier at alle barnehager skal jobbe aktivt for å forebygge, håndtere og stoppe mobbing.

«Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning».

Snakk om det vanskelige før det blir vanskelig

Det kan være vanskelig å forstå at mobbing og krenkelser skjer blant de minste barna. For mange voksne er det en naturlig impuls å tenke at mobbing først blir et problem når barna blir litt eldre.

At også foreldre, familie, ansatte i barnehagen og så videre, utsetter unge barn for mobbing, kan være enda vanskeligere å ta innover seg. Dessverre er det en kjensgjerning at det skjer, og derfor er det viktig å snakke om farene i livet på lik linje med de gode tingene. På denne måten blir alle, voksne som barn, bedre rustet til å gjenkjenne mobbing før det er for sent.

Snakk med familien, venner, barnehageansatte og barna om:

  • Hvordan føles det når du forteller om vonde opplevelser og opplever at du ikke blir hørt?
  • Hvordan kan du sikre at små barn blir trodd på når de forteller om egne opplevelser?
  • Hvordan kan vi bedre forstå når små barn blir utsatt for utestengelse, trakassering og mobbing?
  • Hvordan kan vi styrke de mest sårbare barna uten at de føler seg bagatelliserte?

Les mer om hvordan MITT VALG-programmet for barnehager kan forebygge mobbing.  

Vi hjelper deg

Vi har flere prgrammer og vi hjelper deg å finne det rette.
Ta kontakt med oss i dag eller les mer om våre programmer:

Skole | Barnehage | Idretten | Kroppen min og jeg | Foreldre