I øvelsen «Telle til 10 (eller 20)» handler om å trene på oppmerksomhet og konsentrasjon. Øvelsen tar ikke mer enn 5-10 minutter og kreves ikke noe utstyr.

Ny aktivitet hver dag: Følg med på aktuelt-siden vår for nye aktiveteter hver dag frem til julaften.

Gjennomføring av Telle til 10 (eller 20)

  • Deltakerne sitter ved bordene sine, og lederen starter med å si: «En». Hvem som helst kan deretter si to, deretter tre, fire, osv.
  • Dersom noen sier et tall samtidig, må lederen starte på tallet en igjen.
  • Dersom deltakerne lett klarer å komme fram til 10, kan man øke vanskelighetsgraden ved å telle til 20.

Refleksjonsspørsmål til deltakerne

  • Hvordan opplevde dere å gjøre denne aktiviteten?
  • Hvilke sosiale ferdigheter brukte/øvde dere på?
  • Når trenger vi disse ferdighetene ellers i livet?

Vinn Leo-løver i desember

Foruten aktivitetskalenderen skal vi også dele ut Leo-løver i desember.

  • Hver uke gir vi bort en mellomstor Leo-løve til en person som har likt eller skrevet i kommentarfeltet på minst én av lukepostene på Facebook.
  • Hver uke gir vi også bort en STOR Leo-løve til noen som har delt en film av at de gjennomfører en av aktivitet fra kalenderen. Del filmen på Facebook eller Instagram, og bruk emneknaggen #MVaktivitetsjulekalender.

Hentet fra MITT VALGs Aktivitetsbok

Denne aktiviteten er en del av aktivitetsboken til MITT VALG, som inneholder 145 ulike aktiviteter.

Les mer om aktivitetsboken