Gutt svever i lufta på snowboard

Foreldrene har hovedansvaret

Skolen kan aldri erstatte hjemmet når det gjelder å bygge opp god selvfølelse og god selvtillit.

Kunnskapsløftet gjennom generell læreplan poengterer dette veldig sterkt:
«Den viktigste av alle pedagogiske oppgaver er å formidle til barn og unge at de stadig er i utvikling, slik at de får tillit til egne evner.»

Dette har stor betydning som forutsetning for både læring og utvikling av sosial kompetanse. Barn og unge med god selvtillit kan lykkes bedre på ulike arenaer, både faglig og sosialt.

Men det er en fallgruve her: en feilutviklet selvtillit kan føre til egoisme og manglende empati. Dette er noe alle foreldre bør være oppmerksomme på, slik at destruktiv atferd kan forebygges. Vi må unngå et oppblåst og urealistisk ego.

Men hvordan skal vi bygge opp selvtillit hos barn og unge?

Det er som nevnt tre forhold (de tre beina på krakken) som kan være avgjørende:

  • Mestring
  • Anerkjennelse
  • Ansvar

1. Det å kunne oppleve mestringsfølelse er viktig.
Alle trenger av og til noen mestringsopplevelser. Foreldrene kan legge til rette for at barna kan oppleve at de klarer noe. Dette kan gjelde små og store opplevelser, fra å kunne regne riktig et matematikkstykke og gjøre noe bra på skolen til å kunne knyte skolisser eller kunne en praktisk ferdighet på kjøkkenet.

2. Vi trenger alle av og til anerkjennelse.
Det er viktig å gi ros til barna våre, slik at de føler seg akseptert og verdsatt. Men rosen må være ekte og gjerne knyttet til noe positivt som barnet har sagt eller gjort. Barn og unge må føle at foreldrene er glad i dem og setter pris på dem. God kontakt med barna er viktig.

3. Det er godt for selvtilliten å føle at en har ansvar.
Foreldre bør jobbe aktivt og bevisst med å utvide ansvarsområdet for barn og unge, tilpasset de aktuelle alderstrinn. Eksempler på ansvarsområder er rydding, hagearbeid, pass av mindre søsken, matlaging og skolearbeid. Å gi ansvar viser at vi stoler på barnet, noe som fremmer positive relasjoner og en grunnleggende selvfølelse. Det er viktig at foreldrene har tydelige forventninger og er konsekvente i håndhevelsen av de reglene som gjelder i familien. Det å ha og ta ansvar gir en grunnleggende ballast for framtidig familie-, samfunns- og yrkesliv.

Som vi ser, består selvtillit av flere forhold, som lett kan utvikles og trenes på i hverdagen.

Les om våre programmer: Barnehagen | Skolen | Idretten | Kroppen min og jeg