Bruk av aktiviteter og øvelser spiller en viktig rolle i MITT VALGs undervisningsprogrammer. Til hver samlingsstund, undervisningsøkt eller trening kan det integreres én eller flere aktiviteter. Disse kan fungere som oppkvikkere, igangsettere, motivasjon og grunnlag for refleksjon. Aktivitetene passer for alle aldersgrupper, og kan tilpasses etter alder og modenhetsnivå.

 

Hvis du har vært på MITT VALG-kurs kjenner du til noen av aktivitetene. Nå har vi samlet over 145 unike øvelser i en egen, digital aktivitetsbok, slik at enda flere skal få glede av dem.

aktivitetsboka

Aktivitetsboken er digital, noe som betyr at du får få tilgang til den hvor som helst. Alt du trenger er en enhet med internettilgang. Boken er tilpasset alle flater, slik at du både kan bruke mobilen, nettbrettet eller en PC. Aktivitetsboken inneholder både film og illustrasjoner, som hjelper til med å forklare hvordan aktivitetene skal gjennomføres.

 

Trygg gruppeinndeling

For å ivareta deltakernes trygghet er det alltid leder som tar initiativ til og har ansvar for inndeling i grupper. Gruppene kan settes sammen tilfeldig, eller utfra gruppeinndelingskriterier som leder varierer. I tillegg til å ivareta tryggheten i forhold til om «man blir valgt» av de andre deltakerne, bidrar dette også til at deltakerne blir kjent med hverandre på tvers av eksisterende konstellasjoner.

 

Refleksjonsspørsmål

Til hver aktivitet har vi laget refleksjonsspørsmål. I mange sammenhenger vil det være naturlig å stille deltakerne disse spørsmålene i etterkant av aktiviteten, avhenger av hva som er målet med gjennomføringen. Hvis aktiviteten bare skal fungere som en energiskaper eller et avbrekk, er det ikke alltid naturlig å bruke tid på refleksjon. I noen tilfeller er det kanskje også helt andre refleksjonsspørsmål som er mer naturlig å stille deltakerne, og lederen står selvfølgelig helt fritt når det gjelder å utforme egne tilpassede refleksjonsspørsmål. 

 

TPS-metoden

Når man velger å stille refleksjonsspørsmål før eller etter gjennomføring av aktiviteten anbefaler vi at man benytter TPS-metoden for å sikre deltakernes trygghet og øke deltakelsen. TPS står for Think, Pair og Share:

 

  • Think: Tenketid individuelt
  • Pair: Samtale med en eller flere av de andre deltakerne
  • Share: Deling i plenum.

 

Gjennom TPS-metoden blir alle deltakerne aktivisert og de kan sammen finne svar på spørsmål og oppgaver.

 

Kjøp aktivitetsboken her

Du trenger ikke delta på kurs for å ha glede av aktivitetsboken. Kjøp aktivitetsboken her