Illustrasjonsfoto fra Mehamn skole

Vi ønsker å lage et verktøy til et godt skole-hjem-samarbeid som er basert på MITT VALGs metodikk med fokus på sosial og emosjonell læring, sier fagansvarlig Tonje Torsnes Sunnvoll i MITT VALG. 

Arbeidet har tatt utgangspunkt i Læreplanens overordnet del 3.1. hvor det blant annet står:

"De ansatte på skolen, foreldre og foresatte og elevene har sammen ansvar for å fremme helse, trivsel og læring, og for å forebygge mobbing og krenkelser».

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/samarbeid-mellom-hjem-og-skole/#a154047 

For at barn og unge skal lære og utvikle seg på best mulig måte, er foreldrene den viktigste samarbeidspartneren for skolen. For å få til dette samarbeidet utvikler vi i MITT VALG ei foreldremøtebok, forteller Tonje Torsnes Sunnvoll, og fortsetter: sosial-emosjonelle læringsprogrammer er også mest effektive når de støttes og forsterkes på tvers av flere miljøer.

Med Foreldremøteboka ønsker vi også å skape et godt, trygt og utviklende foreldremiljø.

  Nå får vi utarbeidet en bruksanvisning for en foreldreprat. Vi får et felles utspring å arbeide ut fra, sier lærer Line Melhus ved Hoberg skole, som er en av testskolene som nå prøver ut innholdet i Foreldremøteboka, til Stangeavisa.  

Testskoler

Så langt er disse skolene med på å prøve ut Foreldremøteboka:

Hoberg skole (barneskole i Ottestad i Stange kommune, Innlandet) 

Mehamn skole (norsk offentlig grunnskole i Gamvik kommune, Finnmark) 

Fra testskolene får MITT VALG tilbakemeldinger på:

1. Opplæring av lærere – kursevaluering (lærere)

2. Gjennomføring av foreldremøter – brukerevaluering (lærere)

3. Deltaker på foreldremøter – mottakerevaluering (foreldre)

Vil du vite mer? Ta kontakt på e-post: 

post@mittvalg.lions.no