MITT VALG-programmet «Kroppen min og jeg» tar sikte på å lære barn og unge å gjenkjenne og forhindre vold og seksuelle overgrep, samtidig som de lærer at det finnes trygge voksne de kan henvende seg til når de eller noen de kjenner opplever noe vondt.

«Kroppen min og jeg» i barnehage og skole

Temaene vold og seksuelle overgrep er så viktige at «Kroppen min og jeg» også er lagt inn som en del av de ordinære MITT VALG-programmene for barnehage og skole.

Les mer om Barnehagekurset| Les mer om skolekurset

Hva lærer barn og unge av MITT VALG – «Kroppen min og jeg»?

Gjennom MITT VALG – «Kroppen min og jeg» får barn og unge:

  • kunnskap om kroppen, inkludert kjønnsorganene
  • snakke om egne følelser og reaksjoner i forhold til egen kropp
  • lære forskjellen på lovlige og ulovlige berøringer
  • vite forskjellen på gode og vonde hemmeligheter
  • en forståelse av hvem som er trygge voksne
  • en bevisstgjøring på at de bestemmer over sin egen kropp
  • lære at vold og overgrep er straffbart
  • kjenne til digitale utfordringer

Gjennomføring av MITT VALG-kurs

De ansatte deltar på kurs og får et digitalt undervisningsopplegg. MITT VALG «Kroppen min og jeg» kan tas i bruk umiddelbart etter gjennomført kurs og når lokal beredskapsplan er på plass.

Kurs bestilles av din lokale Lions-klubb eller Stiftelsen Det er mitt valg. 2/3 av kostnaden dekkes av Lions.

Kontakt oss for å komme i gang | Tilbake til kurssiden