Menyinngang

Vel møtt til MITT VALG-konferansen 2018!

MITT VALG-konferansen er konferansen for deg som allerede bruker, eller vurderer å begynne å bruke MITT VALG! Årets konferanse finner sted 25. – 26. oktober ved Quality Airport Hotel Gardermoen på Jessheim.

Programmet finner du under videoen. Du kan også laste det ned i pdf-format.

Et lite tilbakeblikk fra fjorårets konferanse:

TORSDAG 25/10 - 09.00 - Registrering

Pil ikon

Mulighet til å besøke stands og stille spørsmål til MITT VALG-instruktører. Forsyn deg gjerne fra vår buffe med frukt, grønsaker, is og popcorn.

10.30 - Velkommen til konferansen!

Pil ikon

Vi blir enda bedre kjent med MITT VALG gjennom taler, øvelser og kulturelt innsalg.

11.00 - Hverdagslykke i forebyggende arbeid, med fokus på verdier, styrker og ressurser (v/ Lisa Straume)

Pil ikon

Under foredraget starter vi en prosess for konferansen, der målet er å bli enige om felles verdier som er viktige når man arbeider med MITT VALG.

Lykke er noe mer enn fravær av depresjon. Mot er noe annet enn fravær av feighet. Trygghet er ikke det samme som fravær av frykt. For å bygge sterke, robuste barn holder det ikke å bare jobbe forebyggende for å unngå noe. Vi er også nødt til å jobbe systematisk og målrettet med å fremme de positive faktorene som utgjør vår psykiske helse. Våre grunnleggende verdier og styrker er en fantastisk kilde til mer hverdagslykke og god psykisk helse, og her ligger et stort, uforløst potensial i forebyggende arbeid.

Straumes innlegg vil ta oss gjennom det faglige fundamentet for å jobbe styrkebasert og i tråd med verdier, i tillegg til enkle øvelser på hvordan man kan jobbe styrkebasert i praksis. Når vi får et bevisst forhold til egne verdier, styrker og ressurser, er vi bedre rustet til å møte motgang, se feiling som en verdifull kilde til læring, og oppleve mer glede og engasjement.

Om Lisa Straume:
Lisa har doktorgrad i positiv psykologi, og er kjent som en faglig dyktig, engasjerende og underholdende foredragsholder. Lisa er opptatt av hvorfor mennesker er fornøyde og lykkelige på jobb. Der tradisjonell psykologi ofte er sykdomsorientert, bidrar positiv psykologi til å gi kunnskap om hvordan man videreutvikler livene til friske mennesker, og tilrettelegge for personlig vekst.

Lisa Straume kommer til Mitt Valg-konferansen 2018

12.30 - Lunsj

Pil ikon

Mulighet til å besøke stands og prate med andre deltagere samt MITT VALGs instruktører.

13.30 - Hvordan arbeider vi med verdier ved hjelp av MITT VALG?

Pil ikon

Delta i dialoger og MITT VALG-øvelser som er ferdige til bruk når du er tilbake på jobben.

14.00 - Snakke, dele og like på nett – er det så farlig? Seksuelle overgrep mot barn på internett (DEL 1 v/ Mia Landsem)

Pil ikon

Del 1: Hvordan kan det som virker så uskyldig bli så farlig?
Mia Landsem (21), som er modig og kunnskapsrik tross sin unge alder, tar oss med oss inn i et univers vi håpet ikke fantes.

Om Mia Landsem:
Mia går på idrettshøgskolen og er inne i 2. året av en bachelor i idrettsvitenskap (psykologi og coaching). Hun har også vært på juniorlandslaget i taekwondo, er to ganger nordisk mester og har vunnet en rekke medaljer internasjonalt. Dessverre måtte hun avbryte karrieren tidlig på grunn av skade. I fjor ble Mia kjent for å spore opp personene som la ut intime, stjålne bilder av Nora Mørk på nettet. Hun har hjulpet jenter fjerning av nakenbilder, samt andre problemer, i litt over 2 år. Mia er godt kjent med den underverden på nett og vil dele sine erfaringer med oss.

Mia Landsem kommer til Mitt Valg-konferansen 2018

14.30 - Pause

Pil ikon

Vi tar en strekk på bena.

15.00 - Hva er internettrelaterte overgrep mot barn på nett? Hvordan kan vi forebygge, og hvordan sikrer man bevis hvis noe har skjedd? (DEL 2 v/ Hanne Andersen)

Pil ikon

Hanne Andersen har tidligere jobbet med forebyggende politiarbeid blant med barn og unge, samt etterforskning av seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt. Der etterforsket hun både fysiske overgrep og overgrep som har skjedd på internett. I dag jobber Hanne med forebygging av internettrelaterte overgrep mot barn hos Kripos.

Hanne Andersen kommer til Mitt Valg-konferansen 2018

Del tre: Hvordan forebygger vi nettrelaterte overgrep mot barn med hjelp av MITT VALG?
Delta i dialog og MITT VALG-øvelser som er ferdige til å ta i bruk når du kommer tilbake på jobben.

16:00 - Seksuell trakassering og likestilling mellom kjønn – Hvor er vi på vei? (v/ Hanne Bjurstrøm)

Pil ikon

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm deler interessante erfaringer, caser og forsking. Hva skjer i den Norske befolkingen?

Om Hanne Bjurstrøm:
Hanne Bjurstrøm har vært Norges likestillings- og diskrimineringsombud siden 2016. Bjurstrøm er utdannet jurist (cand.jur.), og var arbeidsminister i Jens Stoltenbergs regjering fra 2009-2012. Tidligere i 2009 var hun også statsråd med ansvar for å bistå miljøvernministeren i de internasjonale klimaforhandlingene. Bjurstrøm arbeidet som spesialrådgiver og Norges forhandlingsleder i klimaforhandlingene fra 2007, etter å ha jobbet som seniorrådgiver i Miljødepartementet siden 2003. Bjurstrøm har også bakgrunn som dommer og nestleder i Arbeidsretten fra 2000-2003, og som advokat hos regjeringsadvokaten fra 1997-2000. Fra 1994-1995 var hun byrådssekretær i Oslo, og fra 1989-1994 var hun lovrådgiver i Justisdepartementet.

Hanne Bjurstrøm kommer til Mitt Valg-konferansen 2018

16:45 - Hvordan arbeider vi med likestilling ved hjelp av MITT VALG?

Pil ikon

Delta i dialog og MITT VALG-øvelser som er ferdig til å ta i bruk når du kommer tilbake på jobben.

17:15 - Pause

Pil ikon

Tid til å gå en tur, ta en prat, være for seg selv, skifte (hvis man ønsker det) og reflektere over dagen.

19:00 - En festlig minglemiddag

Pil ikon

God mat og godt selskap!

FREDAG 26/10 - 09.00 - Velkommen til en ny dag

Pil ikon

Har våre MITT VALG-verdier endret seg over natten? Hva synes vi er viktig nå? Øvelser, refleksjoner og dialog.

09.15 - Sosial og emosjonell læring i skolen. Et samarbeidsprosjekt mellom stiftelsen Det er Mitt Valg og OsloMet – storbyuniversitetet (v/ Børge Strømgren og Anne Bakke)

Pil ikon

Prosjektleder og førsteamanuensis Børge Strømgren, samt studeileder Anne
Bakke ved fakultetet ved helsevitenskap hos Oslo Met, forteller om bakgrunnen
for prosjektet og setter det i en samfunnsmessig sammenheng. De presenterer
deretter hvordan forskning om forebyggende tiltak som gjelder alle elever i en
klasse, bør gjennomføres. Hvordan man har jobbet i dette prosjektet blir lagt frem,
ammen med resultater som er oppnådd. Siden prosjektet avsluttes våren 2019, vil
denne man på konferansen få fremlagt foreløpige resultater. Samtidig får man en
oversikt over når og hvordan de endelige resultatene vil bli formidlet.

Børge Strømgren og Anna Bakke kommer til Mitt Valg-konferansen 2018

10.15 - Pause

Pil ikon

En velfortjent pust i bakken

10.45 - Hvordan implementeres sosial- og emosjonell læring i barnehager, skoler og idrettslag med hjelp av MITT VALG?

Pil ikon

Delta i dialog og MITT VALG-øvelser som er ferdige til å ta i bruk når du kommer tilbake på jobben.

11.30 - Lunsj

Pil ikon

Vi tar oss en matbit.

12.30 - Det skal en hel landsby til for å oppdra et barn – Hvordan har det seg at næringslivet engasjerer seg i MITT VALG? (v/ Paal Gundersen)

Pil ikon

Paal Gundersen er daglig leder i Bolig og eiendomsutvikling AS (BEU). I 2017 inngikk Bolig og eiendomsutvikling AS et samarbeid med MITT VALG, som blant annet innebærer at Kolbåten kvinnefotball er en MITT VALG-klubb. I dette foredraget vil Paal dele bakgrunnen og erfaringene for samarbeidet.

Om Paal Gundersen:
Paal Gundersen er 52 år og er eier og daglig leder av Bolig & Eiendomsutvikling (BEU), samt 12 datterselskaper som alle har sin virksomhet innenfor eiendomsindustrien. Han har i hele sitt yrkesaktive liv arbeidet med eiendomsutvikling og entreprenørskap. Han har hatt og har ulike styreverv, og sitter i dag blant annet i styret i Kolbotn Idrettslag, hvor BEU har vært hovedsponsor i flere år. Pall er gift og har to barn på 13 og 8 år.

Paal Gundersen kommer til Mitt Valg-konferansen 2018

13.00 - Hvordan kan MITT VALG bli «limet» mellom barnehage, skole, idrett, Lions og næringsliv i ditt lokalsamfunn?

Pil ikon

Delta i dialog der vi snakker om hvordan man kan arbeide med lokalsamfunnsutvikling i ditt lokalsamfunn.

13.30 - Pause

Pil ikon

Vi stopper opp litt for å reflektere og puste ut.

14.00 - Voksnes verdier – barn og unges fremtid (v/ Marco Elsafadi)

Pil ikon

Verdier er en rød tråd som går gjennom hele MITT VALG-konferansen. I dette foredraget gir relasjonshøvding og MITT VALG-ambassadør Marco Elsafadi oss noen råd om hvordan hver enkelt av oss kan ta disse MITT VALG-verdiene med seg inn i det daglige arbeidet.

Om Marco Elsafadi:
I tillegg til å være toppidrettsutøver, er Marco Elsafadi foredragsholder og en skikkelig ildsjel. Marco holder foredrag for næringslivet, det offentlige apparatet og i skolen. Han snakker om motivasjon, ledelse, arbeidskultur, teambuilding, håndtering av motgang, mobbing og relasjonenes kraft.

Marco Elsafadi kommer til Mitt Valg-konferansen 2018

14.45 - Veien videre og vi tar farvel

Pil ikon

Vi takk for oss og ønsker hverandre en alle tiders helg!

Meld deg på MITT VALG-konferansen 2018

Konferansen for deg som allerede bruker, eller vurderer å begynne å bruke MITT VALG!

Vi tilbyr kurs som hjelper deg å bygge sosial og emosjonell kompetanse hos barn og unge