Hva lærer elevene når de bruker MITT VALG?

Alle undervisningsøkter i MITT VALG for grunnskolen er forankret i læreplanverk gjennom overordnet del, kompetansemål i de enkelte fagene og det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring». Øktene er del inn tematisk og dekker blant annet følgende områder:

 • Utvikling av skolemiljøet
 • Samspill og følelser
 • Å bygge relasjoner
 • Psykisk helse
 • Kritisk tenkning
 • Personlig utvikling
 • Sosialt ansvar
 • Digital dømmekraft
 • Rus og avhengighet

I tillegg får skolens ansatte tilgang til undervisningsopplegget «Kroppen min og jeg» som handler om kropp og seksualitet. Målet er å bidra til at elevene setter grenser for seg selv og respekterer andres grenser. Det handler også om å gi dem kunnskap og et begrepsapparat som gjør dem i stand til å si i fra om de utsettes for krenkelser, misbruk eller vold.

Et verktøy i undervisningen

MITT VALG bidrar til at skolen ivaretar  deler av opplæringsloven med tanke på å utvikle elevenes sosiale ferdigheter og et trygt og godt læringsmiljø.

MITT VALG sitt undervisningsprogram gir skolens ansatte et godt grunnlag for å:

 • reflektere over egen praksis
 • ta utgangspunkt i elevenes egne erfaringer og interesser
 • stimulere elevenes evne til å undre seg over ulike temaer og prøve nye ting
 • gi elevene mulighet til å uttrykke tanker og følelser
 • inkludere nærmiljøet og lokale forhold i undervisningen

Gjennomføring av MITT VALG-kurs

MITT VALG er et komplett opplæringssprogram i sosial og emosjonell kompetanse. Alle ansatte på skolen deltar på kurset og får tilgang til over 100 undervisningsøkter. Kursene våre holdes av sertifiserte instruktører og innholdsmessig veksler opplæringen mellom teori og praksis. Deltakerne får erfaring med metodikken og refleksjon står sentralt. At kursene også er motiverende og styrker samhold og samarbeid innad i kollegiet anses som en ekstra bonus!

MITT VALG har dokumentert effekt, og kan tas i bruk umiddelbart etter gjennomført kurs.

Kurs kan bestilles av din lokale Lions-klubb eller av Stiftelsen Det er mitt valg.  Lions dekker 2/3 av kostnadene.

Kontakt oss for å komme i gang | Tilbake til kurssiden