Hva lærer elevene når de bruker MITT VALG?

Gjennom MITT VALG er elevene med på leksjoner og aktiviteter som gir dem forståelse av seg selv og andre. De opplever mestring og glede. De får kompetanse til å stå trygt i egne valg.

Elevene lærer:

 • å bygge relasjoner og vennskap
 • å håndtere tanker og følelser
 • å sette grenser for seg selv og respektere andres grenser
 • å etablere gode levevaner
 • å legge til rette for en god psykisk helse
 • om vold og seksuelle overgrep
 • om konsekvensene av rusmisbruk 

Et verktøy i undervisningen

MITT VALG bidrar til at skolen ivaretar  deler av opplæringsloven med tanke på å utvikle elevenes sosiale ferdigheter og et trygt og godt læringsmiljø. Programmet samsvarer svært godt med de nye tverrfaglige temaene «Folkehelse og livsmestring» og «Demokrati og medborgerskap» i den kommende læreplanen (gjeldende fra august 2020).

MITT VALG sitt undervisningsprogram gir skolens ansatte et godt grunnlag til å:

 • reflektere over egen praksis
 • ta utgangspunkt i elevenes egne erfaringer og interesser
 • stimulere elevenes evne til å undre seg over ulike temaer og prøve nye ting
 • gi elevene mulighet til å uttrykke tanker og følelser
 • inkludere nærmiljøet og lokale forhold i undervisningen

Gjennomføring av MITT VALG-kurs

MITT VALG er et komplett opplæringssprogram i sosial og emosjonell kompetanse. De ansatte får opplæring og et digitalt undervisningsopplegg. MITT VALG har dokumentert effekt, og kan tas i bruk umiddelbart etter gjennomført kurs.

Kurs kan bestilles av din lokale Lions-klubb eller av Stiftelsen Det er mitt valg.  Lions dekker 2/3 av kostnadene.

Kontakt oss for å komme i gang | Tilbake til kurssiden