For å bevare idrettsgleden må barn og unge trenes i å ta de gode valgene, både sportslig og helsefremmende. Gjennom dette blir de trygge på egne evner, og motiverte til å være fysisk aktive livet ut. Da ivaretar idretten sitt samfunnsansvar. Flest mulig, lengst mulig.

Fokus i MITT VALG-programmet:

 • skape arena for mestring og trygghet
 • samhandle og prate med andre
 • bygge gode relasjoner og vennskap
 • holde konsentrasjon over tid
 • bygge selvtillit
 • fair play

MITT VALGs formål:

Gi kompetanse til å stå trygt i egne valg

MITT VALG er et verktøy for å oppfylle verdiene til Norges idrettsforbund

MITT VALG styrker den sosiale kompetansen hos idrettens ansatte, trenere, lagledere og utøvere.

Gjennom MITT VALG får trenere og lagledere et verktøy til å bygge et inkluderende trenings- og konkurransemiljø:

 • reflektere over egen trenerrolle og trenerstil
 • enkle øvelser og praktiske tips som skaper trygghet på trening
 • ivareta den helhetlige utviklingen av utøveren
 • styrke de sosiale og psykiske elementene i basistreningen
 • bygge et lag sportslig og sosialt

Kurset er utformet for å samsvare med verdiene til Norges idrettsforbund. NIF jobber for at alle mennesker skal ha mulighet til å drive med idrett ut ifra sine ønsker, behov og eventuelle begrensninger. MITT VALG stiller seg helhjertet bak dette verdigrunnlaget.

Gjennomføring av MITT VALG-kurs

MITT VALG er et opplæringsprogram i sosial og emosjonell kompetanse. Trenere og lagledere kurses, og får et digitalt undervisningsopplegg. MITT VALG kan tas i bruk umiddelbart etter gjennomført kurs.

Kurs kan bestilles via lokale Lions-klubb eller hos Stiftelsen Det er mitt valg.  Lions dekker 2/3 av kostnadene.

Kontakt oss for å komme i gang | Tilbake til kurssiden