For å bevare idrettsgleden må barn og unge oppleve trygghet og mestring. Utøverne motiveres av ulike faktorer. For noen er det sosiale fellesskapet det viktigste, mens for andre er sportslig utvikling det som motiverer mest. Gjennom bruken av idrettsprogrammet i MITT VALG ivaretar idrettslaget begge disse faktorene og idrettens intensjon om Flest mulig, lengst mulig.

Fokus i Idrettsprogrammet:

  • skape en arena for mestring og trygghet
  • skape gode rutiner
  • sosial og emosjonell læring
  • utvikle relasjoner og vennskap
  • gi trenerne et praktisk verktøy

MITT VALGs formål:

Gi kompetanse til å stå trygt i egne valg

MITT VALG er et verktøy for å oppfylle NIF`s verdier

MITT VALG styrker den sosiale kompetansen hos idrettens ansatte, trenere, lagledere og utøvere.

Gjennom MITT VALG får trenere og lagledere et praktisk verktøy til å bygge et trygt og inkluderende trenings- og konkurransemiljø. Programmet inneholder blant annet:

  • hvordan styrke de sosiale og psykiske elementene i basistreningen
  • praktiske økter med øvelser
  • bevisstgjøring av trenerrollen
  • kommunikasjon
  • foreldresamarbeid

Kurset er utformet for å samsvare med verdiene til Norges idrettsforbund. NIF jobber for at alle mennesker skal ha mulighet til å drive med idrett ut ifra sine ønsker, behov og eventuelle begrensninger. MITT VALG stiller seg helhjertet bak dette verdigrunnlaget.

Gjennomføring av Idrettskurset

Trenere og lagledere kurses, og får et digitalt undervisningsopplegg. MITT VALG kan tas i bruk umiddelbart etter gjennomført kurs.

Kurs kan bestilles via lokal Lions-klubb eller hos Stiftelsen Det er mitt valg.  Lions dekker 2/3 av kostnadene.

Kontakt oss for å komme i gang | Tilbake til kurssiden