Menyinngang

MITT VALG i idretten

Gode valg kommer ikke av seg selv, men de kan læres. For veldig mange er idretten en sentral arena i oppveksten, og med MITT VALG får de unge utøverne verktøy de kan bruke både på og utenfor banen.

Slagordet til MITT VALG er at det er ”bedre å bygge barn enn å reparere voksne”. Unge mennesker trenger å øve på hvordan de skal takle livets utfordringer. De har behov for trening på å ta selvstendige valg. Gjennom øving og erfaring blir det enklere å velge riktig, og med MITT VALG opplever barna mestring. De lærer seg å ta avgjørelser på egenhånd.

Innen idretten hjelper og støtter MITT VALG trenere og lagledere i arbeidet med å bygge et positivt og inkluderende trenings- og konkurransemiljø blant unge utøverne. Den mentale treningen spiller på lag med det fysiske, og bidrar også til at barna blir bedre sportslig.

Hva kan man forvente av unge idrettsutøvere og trenerne deres?

Kan vi forvente at alle:

 • gleder seg til trening?
 • har venner på laget?
 • aldri mobber eller slår?
 • takler nederlag?
 • aldri kjefter på med- og motspillere?
 • forstår lagspill?
 • takler tilbakemeldinger?

Kan vi forvente at alle trenere:

 • alltid lytter til utøverne?
 • alltid gir konstruktive tilbakemeldinger?
 • er inkluderende ledere?
 • ser alle og lar alle få delta likt?
 • aldri kjefter?
 • vet hvordan man bygger lag?
 • løser konflikter?

Hvordan gjennomføres MITT VALG?

MITT VALG er et undervisningsprogram i sosial- og emosjonell kompetanse. I tillegg til idretten dekker det barn og unges utdanningsløp fra de starter i barnehagen til de avslutter videregående skole. MITT VALG styrker den sosiale kompetansen blant idrettens ansatte, trenere, lagledere og spillere. Programmet bygger på lang erfaring på området, og følger en struktur som er enkel å forstå:

 1. Barna deltar i MITT VALG-opplæring.
 2. De videreutvikler sosial- og emosjonell kompetanse.
 3. De reflekterer over egen praksis.
 4. De deler opplevelser og erfaringer.
 5. De etablerer inkluderende treningsfellesskap.

Hvilke temaer i idretten tar MITT VALG opp?

MITT VALG er et gjennomarbeidet og fleksibelt program som enkelt kan inkluderes i treneres eksisterende opplegg. Det dekker blant annet:

 • Idrettens samfunnsansvar.
 • Sosial emosjonell læring.
 • 
Trenerrollen.
 • Inkludering og lagbygging.
 • Selvtillit og selvfølelse.
 • Motivasjon.
 • Kommunikasjon og aktiv lytting.
 • Kunsten å gi og motta tilbakemeldinger.

En MITT VALG-leksjon består av tre faser

 1. Utforske: Trenere og utøvere blir presentert for et tema og deres forkunnskaper og praksis kartlegges.
 2. Erfare: Gjennom øvelser og aktiviteter gjør deltagerne egne erfaringer.
 3. Utvide: Gjennom samtale og refleksjon får deltagerne anledning til å teste ut ulike handlingsalternativer, slik at de blir i stand til å ta gode valg i egen trenerpraksis.

MITT VALG har dokumentert effekt

MITT VALG eies av Stiftelsen Det er mitt valg, som er grunnlagt av Lions Norge. Stiftelsen drives med støtte fra Helsedirektoratet samt innsamlede midler fra Lions.

MITT VALG tilbyr kurs ledet av sertifiserte instruktører. Undervisningsmateriellet har høy kvalitet og er tilpasset statlige lover og føringer. Forskning viser at programmet har god effekt på de unges utvikling av sosial og emosjonell kompetanse ved systematisk bruk.

MITT VALG og Lions dekker halvparten av kostnadene, mens resten kommer fra lokal finansiering som varierer fra kommune til kommune.

Slik blir man et MITT VALG-idrettslag:

 1. Idrettslaget inngår en treårig avtale med sin lokale Lions-klubb.
 2. Styret, administrasjon, trenere og lagledere deltar på et 7,5 timer opplæringskurs. Kurset kan gjennomføres i løpet av én dag, eller deles på to ettermiddager/kvelder.
 3. Implementering av programmet skjer umiddelbart etter gjennomført grunnkurs og klubben legger selv en plan for hvordan dette skal gjøres.
 4. Etter 6-9 måneder gjennomføres et oppfølgingskurs. Der legges det vekt på erfaringsutveksling, ny kunnskap og motivasjon.

Kontakt oss

Tilbake til kurset