Hva lærer barn når de bruker MITT VALG?

Gjennom MITT VALG er barna med på leksjoner og aktiviteter som gir dem forståelse av seg selv og andre. De opplever mestringsfølelse og glede. De får kompetanse til å stå trygt i egne valg. Barna lærer:

 • bygge relasjoner og vennskap
 • håndtere tanker og følelser
 • sette grenser for seg selv og respektere andres grenser
 • etablere gode levevaner
 • utvikle god psykisk helse
 • øke kunnskapen om egen kropp, vold og seksuelle overgrep
 • forebygge rusmisbruk

Programmet er inndelt i disse temaene:

 • Vi vil ha et godt miljø
 • Vi tar vare på hverandre
 • Vi arbeider sammen
 • Vi tar beslutninger
 • Vi tar vare på kroppen vår

Et verktøy for å oppfylle rammeplanen

MITT VALG hjelper barnehagen med å oppfylle store deler av rammeplanen for barnehager. MITT VALG gir barnehagens ansatte et godt grunnlag for å:

 • reflektere over egen praksis
 • ta utgangspunkt i barnas egne erfaringer og interesser
 • stimulere barns evne til å fundere over ulike temaer og prøve nye ting
 • gi barna mulighet til å uttrykke tanker og følelser
 • se de ulike delene i rammeplanen i en større sammenheng
 • inkludere nærmiljøet og lokale forhold i det daglige arbeidet

Gjennomføring av MITT VALG-kurs

MITT VALG er et komplett opplæringssprogram i sosial og emosjonell kompetanse. Alle ansatte i barnehagen deltar på kurset og får tilgang til det digitale programmet og bildekort som kan brukes i samlingsstund.

Kursene våre holdes av sertifiserte instruktører og innholdsmessig veksler opplæringen mellom teori og praksis. Deltakerne får erfaring med metodikken og refleksjon står sentralt. At kursene også er motiverende og styrker samhold og samarbeid mellom de ansatte i barnehagen anses som en ekstra bonus!

MITT VALG har dokumentert effekt, og kan tas i bruk umiddelbart etter gjennomført kurs.

Kurs kan bestilles av din lokale Lions-klubb eller av Stiftelsen Det er mitt valg. Lions dekker 2/3 av kostnadene.

Kontakt oss for å komme i gang | Tilbake til kurssiden