Hva lærer barn når de bruker MITT VALG?

Gjennom MITT VALG er barna med på leksjoner og aktiviteter som gir dem forståelse av seg selv og andre. De opplever mestringsfølelse og glede. De får kompetanse til å stå trygt i egne valg.

Barna lærer:

 • å bygge relasjoner og vennskap
 • å håndtere tanker og følelser
 • å sette grenser for seg selv og respektere andres grenser
 • å etablere gode levevaner
 • å legge til rette for en god psykisk helse
 • om kropp og seksualitet

Et verktøy for å oppfylle rammeplanen

MITT VALG hjelper barnehagen med å oppfylle store deler av rammeplanen for barnehager. MITT VALG sitt undervisningsprogram gir barnehagens ansatte et godt grunnlag til å:

 • reflektere over egen praksis
 • ta utgangspunkt i barnas egne erfaringer og interesser
 • stimulere barns evne til å fundere over ulike temaer og prøve nye ting
 • gi barna mulighet til å uttrykke tanker og følelser
 • se de ulike delene i rammeplanen i en større sammenheng
 • inkludere nærmiljøet og lokale forhold i det daglige arbeidet

Gjennomføring av MITT VALG-kurs

MITT VALG er et komplett opplæringsprogram i sosial og emosjonell kompetanse. De ansatte får opplæring og et digitalt undervisningsopplegg. MITT VALG har dokumentert effekt, og kan tas i bruk umiddelbart etter gjennomført kurs.

Kurs kan bestilles av din lokale Lions-klubb eller av Stiftelsen Det er mitt valg. Lions dekker 2/3 av kostnadene.

Kontakt oss for å komme i gang | Tilbake til kurssiden