MITT VALG i barnehagen

"Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen", heter det i Rammeplanen. 

Med MITT VALG øver barn på å bygge vennskap, håndtere tanker og følelser, sette grenser for seg selv og respektere andres grenser og å etablere gode levevaner i trygge omgivelser. 

Systematisk og langsiktig bruk av MITT VALG gir barn gode sosiale og emosjonelle ferdigheter (SEL), økt selvrespekt og en god psykisk helse.

En MITT VALG-barnehage får:

  • Kurs i tre moduler for alle ansatte i barnehagen
  • Tilgang til det digitale pedagogiske programmet som inneholder temaer og lekbaserte øvingsøkter i sosiale og emosjonelle ferdigheter
  • Nyttige refleksjonsspørsmål til barn, ansatte og foreldre. I arbeidet med å styrke barns SEL-utvikling egner refleksjonsspørsmålene seg både som tema på personalmøter, planleggingsdager, foreldremøter og i andre fora
  • Kursing av foreldre/omsorgspersoner
  • Tilgang til digitalt foreldreprogram som konkretiserer hvordan foreldre kan jobbe med SEL i hjemmet. Det styrker samarbeidet mellom barnehage og hjem!
  • Bestill kurs! 

Hva lærer barn når de bruker MITT VALG?

Gjennom lek, samtaler og aktiviteter blir barnet kjent med seg selv og andre. Trygghet, mestringsfølelse og glede står sentralt i arbeidet med å styrke barns sosiale og emosjonelle kompetanse. Barn øver på å:

bygge vennskap

håndtere tanker og følelser

hevde seg selv uten at det går utover andre

samarbeide

vente på tur

dele med andre

sette grenser for seg selv og respektere andres grenser

bli kjent med egen kropp og sette grenser

ta kloke valg

Et verktøy for å oppfylle rammeplanen

MITT VALG gir barnehageansatte en mulighet til å:

Reflektere over egen praksis

Ta utgangspunkt i barnas egne erfaringer og interesser

Stimulere barns evne til å fundere over ulike temaer og prøve nye ting

Gi barna mulighet til å uttrykke tanker og følelser

Se de ulike delene i rammeplanen i en større sammenheng

Inkludere nærmiljøet og lokale forhold i det daglige arbeidet

Gjennomføring av MITT VALG-kurs for ansatte i barnehagen

  • En sertifisert MITT VALG-instruktør kommer til barnehagen og holder et engasjerende kurs som bidrar til økt motivasjon, samhold og samarbeid blant voksne og barn!
  • Det digitale programmet tas i bruk umiddelbart etter gjennomført kurs.
  • Kurs kan bestilles av din lokale Lions-klubb, eller av Stiftelsen Det er mitt valg.  

MITT VALG hjelper deg!

Lurer du på noe, eller har du spørsmål om våre kurs? Ta gjerne kontakt med oss i dag.