Trond mener at gode relasjoner og god undervisning styrker elevenes læring. Gjennom arbeidet med MITT VALG gis lærere muligheten til å bedre sin undervisningspraksis og klasseledelse, noe som igjen medfører at elevenes trivsel og læring øker.

Motto: Alle barn skal ha en venn!