I klasserommet er Tonjes viktigste mål å skape et trygt læringsmiljø gjennom å jobbe med tilhørighet for alle elevene i klassen. Hun er opptatt av at dette skal gjøres på ulike arenaer og i ulike miljøer. Et klassemiljø med rom for å hjelpe hverandre og å le sammen. Tonje er glad og stolt over å jobbe i MITT VALG som med sitt program og metodikk ivaretar alt dette. I tillegg er hun med på å bygge barnas sosiale kompetanse i hele Norge, gjennom dyktige voksne i både skoler og barnehager.

Motto: «Det er i det trygge klassemiljøet læring skjer».