Sylvia er utdannet allmennlærer og er nå inne i sitt 18 år i skolen. Hun har vært Mitt valg-instruktør siden 2006.

Sylvia jobber med MITT VALG fordi hun har gode erfaringer med programmet fra egen praksis. Hun opplever at elevene vokser med oppgavene og refleksjonsspørsmålene i MITT VALG-leksjonene. Elevene får gode opplevelser seg i mellom og gir meg mye som lærer, sier hun.

Instruktørjobben i MITT VALG gjør at Sylvia med stor glede kan reise landet rundt å gi opplæring i undervisningsopplegget til lærere og barnehagelærere, slik at de kan få de samme gode opplevelsene hun selv har i klasserommet.

Motto: Øvelse gjør mester