Lene liker veldig godt jobben i MITT VALG fordi hun får muligheten til å engasjere andre lærere til å ønske å jobbe med det samme. Det er motiverende å se andre lærere bli engasjerte, og se at de også ønsker å bygge trygge, selvstendige barn som kan ta egne valg.

Motto: Trygge barn har lettere for å lære.