Janne jobber med MITT VALG fordi hun vil påvirke alle voksne som jobber med barn og unge til å være gode rollemodeller. Alle barn har behov for trygghet og opplevelse av mestring. Gjennom MITT VALG får voksne et verktøy som legger til rette for å skape trygge miljøer og gode mestringsopplevelser.

Motto: For å lykkes må man lytte til hjertet.