Elisabeth jobber med MITT VALG fordi det er givende å være med på å kunne gi et viktig og godt verktøy til lærere, trenere og elever. Det er godt å stå sammen om noe, ha felles holdninger og verdier i møte med mennesker. Målet er å gi barn og unge verktøy til å mestre livet. MITT VALG er et verktøy til i verktøykassa og forskning viser at det virker.