Anne jobber med MITT VALG fordi hun har erfart i arbeidet med elever at det er et fantastisk verktøy for å bygge gode relasjoner og skape trygge læringsmiljø.

Motto: Vi blir til i møte med hverandre!