Menyinngang
Kroppen min og jeg ikon

Oppfølgingskurs II

Pris: Egenandel: 6500,-
Varighet: 3,5 timer inkl. pause

Etter at skolen eller barnehagen har gjennomført MITT VALGs grunnpakke (Grunnkurs og Oppfølgingskurs I) finnes det mulighet for å gjennomføre Oppfølgingskurs II. I forkant av dette kurset har skolen eller barnehagen mulighet til å komme med ønsker om faglig innhold.

Oppfølgingskurs II kan også tilpasses slik at skoler og barnehager som tidligere ikke har tatt i bruk den digitale utgaven av MITT VALG «Kroppen min og jeg» kan få denne opplæringen.

Ta kontakt med mittvalg@mittvalg.no for å finne ut hva som er det riktige kurset for din skole eller barnehage.

Hvorfor dette kurset?

Pil ikon

På Oppfølgingskurs II blir det gitt faglig påfyll og oppdatering for ytterligere å styrke kompetansen i MITT VALG sitt undervisningsprogram «Kroppen min og jeg» for skole eller barnehage. Det settes også av tid til erfaringsutveksling og evaluering av det arbeidet som er gjennomført siden Oppfølgingskurs I.

Praktisk gjennomføring:

Pil ikon
  • 3,5 timer inkl. pauser
  • Gjennomføres oftest innenfor normal arbeidstid
  • På skolen, i barnehagen eller i annet egnet lokale
  • Internasjonalt sertifisert kursinstruktør fra MITT VALG
  • Mellom 15-40 pr. kurs
  • Ved innføring i digitalt program må alle deltakere ha med egen pc eller nettbrett og det må være god nettilgang i lokalet

Kostnad:

Pil ikon

Kurskostnadene tredeles mellom institusjonen, den lokale Lions-klubben og Lions Tulipanfond. Det forutsettes da at samarbeidet er formalisert gjennom en 3-årskontrakt mellom skolen, lokal Lions-klubb og Stiftelsen Det er mitt valg.

Oppfølgingskurs II (3,5 t.):

  • Institusjonens egenandel: 6500,-
  • Lokal Lions-klubb: 6500,-
  • Lions Tulipanfond: 6500,-

Lisenser for digitale programmer i ett år er inkludert i prisen. Lisensene må deretter fornyes årlig. Dette kan gjøres ved å gjennomføre Oppfølgingskurs II på nytt eller ved å betale minstepris på kr. 1000,- pr. år som gjelder for inntil 20 brukere. Ved flere enn 20 brukere betales i tillegg kr. 50,- pr. lisens pr. år.

Prisen er den samme i hele Norge.

Ønsker du å vite mer?

Bestill en testversjon av våre digitale bøker eller last ned vår brosjyre for å lese mer

Andre kurs innen

Så du etter noe annet?