Menyinngang
Kroppen min og jeg ikon Kroppen min og jeg

Grunnpakke «Kroppen min og jeg»

Pris: Egenandel: Fra kr. 15 000,-
Varighet: 3 år

MITT VALG holder kurs over hele landet og bidrar til at skoler og barnehager kan være med å forebygge at barn og unge utsettes for vold og seksuelle overgrep.

Hvorfor grunnpakke?

Pil ikon

Målet er at MITT VALG skal implementeres på en god måte og grunnpakken er utformet slik at alle parter i samarbeidet skal bidra til at man lykkes i dette arbeidet. Etter grunnkurset blir skolen/barnehagen fulgt opp av Lions og MITT VALG for å gjennomgå status for implementeringen av MITT VALG og kartlegge eventuelle behov for videre opplæring.

Det at barn og unge blir utsatt for vold og overgrep angår oss alle, og det er et samfunns- og folkehelseproblem som medføre betydelig fysiske og psykiske utfordringer for de som blir utsatt for dette.

Selv om vold og seksuelle overgrep har framstått som et økende samfunnsproblem de siste årene, har det ikke vært gjennomført en systematisk og planmessig innsats rettet mot elever i grunnskolen. Det er imidlertid grunn til å tro at hjelpeapparatet og andre som arbeider med barn og unge er blitt mer bevisst på hvordan vi kan forebygge og hjelpe.

Hva lærer du?

Pil ikon

Kurset gir deg en grundig praktisk og teoretisk gjennomgang av MITT VALG sitt undervisningsprogram ”Kroppen min og jeg”. I det får du et opplegg som gir barn og unge handlingskompetanse i det å forebygge vold og overgrep.

Et MITT VALG-kurs gjør deg som voksen i stand til å arbeide pedagogisk med temaet vold og seksuelle overgrep og til å fange opp signaler. Du vil få handlingskompetanse hvis overgrep avdekkes.

Hvem kan delta?

Pil ikon

Kurset er for alle ansatte i skole og barnehage som har ansvar for å skape en trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge.

Praktisk gjennomføring:

Pil ikon
 • 7,5 timer inkl. pauser
 • Gjennomføres på én dag eller to halve dager
 • Kurs holdes på skolen/i barnehagen eller annet egnet lokale med god internettdekning
 • Kurs holdes av sertifisert instruktør fra MITT VALG
 • Undervisningsmateriell er inkludert
 • 15-40 deltakere pr. kurs
 • Obligatorisk oppfølgingskurs etter 6-9 måneder

Kostnad:

Pil ikon

Kurskostnadene tredeles mellom institusjonen, den lokale Lions-klubben og Lions Tulipanfond. Det forutsettes da at samarbeidet er formalisert gjennom en 3-årskontrakt mellom institusjonen, lokal Lions-klubb og Stiftelsen Det er mitt valg.

Institusjonen kan også kjøpe MITT VALG-programmet uten disse forpliktelsene, men må da dekke hele kostnaden selv.

Grunnkurs over en dag (7,5 t.) + oppfølgingskurs (3,5 t.):

 • Institusjonens egenandel: 15000,-
 • Lokal Lions-klubb: 15000,-
 • Lions Tulipanfond: 15000,-

Grunnkurs over to dager (3,5 t. x 2) + oppfølgingskurs (3,5 t.): 

 • Institusjonens egenandel: 17000,-
 • Lokal Lions-klubb: 17000,-
 • Lions Tulipanfond: 17000,-

Grunnpakke inkl. foreldremøte:

Vi tilbyr kr.  3000,- i prisreduksjon på foreldremøte hvis det holdes i forbindelse med grunnkurset.

MITT VALG anbefaler at foreldremøtet avholdes i forkant av at skolen/barnehagen tar i bruk dette undervisningsopplegget.

De oppgitte prisene gjelder i hele Norge.

Lisenser:

Pil ikon

Skolen mottar lisenser (maksimalt 40 lisenser pr. kurs) for det første året. Lisensene må deretter fornyes årlig. Det kan gjøres ved å gjennomføre et oppdateringskurs eller ved å betale kr. 50,- pr. deltaker/bruker.

Ønsker du å vite mer?

Bestill en testversjon av våre digitale bøker eller last ned vår brosjyre for å lese mer

Kopieringsorginaler

Disse tekstene er kopibeskyttet, og kan kun skrives ut etter tillatelse.

Andre kurs innen Kroppen min og jeg

Så du etter noe annet?