Menyinngang
Kroppen min og jeg ikon Kroppen min og jeg

Grunnpakke «Kroppen min og jeg»

Pris: Egenandel fra 15 000,-. (Med Koronarabatt til 30.6.2021 fra 12 000,-)
Varighet: 3 år

MITT VALG holder kurs over hele landet og bidrar til at skoler og barnehager kan være med å forebygge at barn og unge utsettes for vold og seksuelle overgrep.

Hvorfor grunnpakke?

Pil ikon

Det at barn og unge blir utsatt for vold og overgrep angår oss alle. Det er et samfunns- og folkehelseproblem som medfører betydelig fysiske og psykiske utfordringer for de som blir utsatt for dette. Etter kurset er du en enda tryggere voksen som bidrar til at barn og unge får kunnskap og et begrepsapparat som gjør dem i stand til å si i fra om de utsettes for krenkelser, misbruk eller vold.

Hva lærer du?

Pil ikon

Kurset gir deg en grundig praktisk og teoretisk gjennomgang av undervisningsprogrammet ”Kroppen min og jeg”. Kurset gjør deg som voksen i stand til å arbeide pedagogisk med temaet vold og seksuelle overgrep og til å fange opp signaler. Du vil få handlingskompetanse hvis overgrep avdekkes.

Hvem kan delta?

Pil ikon

Kurset er for alle ansatte i skole og barnehage som har ansvar for å skape et trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge.

Praktisk gjennomføring:

Pil ikon
 • Kurs i 3 moduler (3 x 3,5 t.) som ledes av sertifisert instruktør
 • Modul 1 og 2 kan gjennomføres på samme dag
 • Modul 3 gjennomføres 3-6 mnd. etter gjennomført del 2
 • 15-40 deltakere pr. kurs
 • Kurs holdes på skolen/i barnehagen eller annet egnet lokale med god internettdekning
 • Undervisningsmateriell er inkludert

Kostnad:

Pil ikon

Kurskostnadene tredeles mellom institusjonen, den lokale Lions-klubben og Lions Tulipanfond. Det forutsettes da at samarbeidet er formalisert gjennom en 3-årig samarbeidsavtale mellom institusjonen, lokal Lions-klubb og Stiftelsen Det er mitt valg. Institusjonen kan også kjøpe MITT VALG-programmet uten disse forpliktelsene, men må da dekke hele kostnaden selv.

Modul 1 og 2 på samme dag og modul 3 3-6 mnd. etter:

 • Institusjonens egenandel: 15000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 12000,-
 • Lokal Lions-klubb: 15000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 12000,-
 • Lions Tulipanfond: 15000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 12000,-

Modul 1 og 2 over to dager og modul 3 3-6. mnd. etter: 

 • Institusjonens egenandel: 17000,- med Koronarabatt til 30.6.21  kr. 13 600,-
 • Lokal Lions-klubb: 17000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 13 600,-
 • Lions Tulipanfond: 17000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 13 600,-

De oppgitte prisene gjelder i hele Norge.

Lisenser:

Pil ikon

Skolen mottar lisenser (maksimalt 40 lisenser pr. kurs) for det første året. Lisensene må deretter fornyes årlig for kr. 50,- pr. bruker/ansatt. Minimum kr. 1000,-.

Ønsker du å vite mer?

Bestill en testversjon av våre digitale bøker eller last ned vår brosjyre for å lese mer

Kopieringsorginaler

Disse tekstene er kopibeskyttet, og kan kun skrives ut etter tillatelse.

Andre kurs innen Kroppen min og jeg

Så du etter noe annet?