Om Kroppen min og jeg

MITT VALG-programmet «Kroppen min og jeg»:

  • gir barn kunnskap om egen kropp
  • trygger barn i å bestemme over egen kropp
  • gir barn et språk og mot til å si fra om vold og overgrep
  • gjør foreldre og voksne bedre i stand til å beskytte barna sine
  • gir skoler og barnehager kompetanse til å fange opp signaler og symptomer

ser ut av vindu

Våre kurs om "Kroppen min og jeg"

Gjennom programmet i MITT VALG «Kroppen min og jeg» får barn og unge kunnskap om kroppen og om kjønnsorganene. 

De øver på å snakke om egne følelser og reaksjoner knyttet til egen kropp, lærer om forskjellen på lovlige og ulovlige berøringer, og om gode og vonde hemmeligheter. 

Bruk av programmet skaper trygghet hos barn og unge, bevisstgjør dem på at de bestemmer over egen kropp og hjelper dem til en trygg og god digital hverdag.