Innloggingstrøbbel for MITT VALG-musikalen

Innloggingstrøbbel for MITT VALG-musikalen

Publisert av Svein Andrésen den 14.09.23.

Flere som ønsker å gjøre bruk at MITT Valg-musikalen har opplevd utfordringer med innlogging for å kunne ta i bruk materiellet som hører til. Vi beklager dette, men arbeid pågår for å få orden, slik at alt skal fungere igjen. Vi håper det er klart i løpet av kort tid. 

Gjennom MITT VALG-musikalen får elevene en spennende periode med annerledes undervisning. 

Hva er MITT VALG-musikalen?

MITT VALG-musikalen er konstruert slik at den kan settes opp på enhver skole, på en enkel scene, i en gymsal eller i et klasserom. Musikalen kan tilpasses både barn og ungdom, og er skrevet i tråd med MITT VALGs målsetning om å gi barn og unge trygghet og kompetanse til å ta selvstendige valg. Musikalen er produsert av Nittedal Teater på oppdrag fra MITT VALG i 2017.

Hvordan brukes MITT VALG-musikalen?

Denne musikalen har et ”plukk og miks”-oppsett. Dette betyr at du kan velge akkurat hvilke scener du ønsker å bruke og i hvilken rekkefølge. Alle scenene er altså selvstendige, samtidig som de er knyttet sammen med en rød tråd i form av sammenhengende tematikk.

Noen av scenene er skrevet for barn, andre for ungdom, og noen i to versjoner der den ene passer for barn og den andre ungdom. Dette gjør det enklere å velge scener som passer din målgruppe og klasse. Man kan også velge fritt om man ønsker å bruke kun sangnumrene, kun teaternumrene eller en kombinasjon.

Stykket er skrevet på en måte som gjør at det ikke er en klar hovedrolle. Mange av rollene er dessuten rollene er kjønnsnøytrale og kan spilles av begge kjønn.

Hva skiller denne fra andre musikaler?

En av tankene bak MITT VALG-musikalen er at den skal fungere som et verktøy som åpner opp for samtaler om de ulike temaer. Noen av temaene kan virke vanskelig å ta tak i, og det kan være hensiktsmessig at læreren lar elevene ta del i avgjørelsen om hvilke scener som skal spilles og hvordan de skal gjennomføres. Dette fordi elevene ofte har bedre innsikt i hva de føler er viktig.