Menyinngang
Idretten ikon Idrett

Oppfølgingskurs II

Pris: Egenandel: Kr. 6500,-
Varighet: 3,5 timer inkl. pause

Etter at idrettslaget har gjennomført MITT VALGs grunnpakke (Grunnkurs og Oppfølgingskurs I) finnes det mulighet for å gjennomføre Oppfølgingskurs II. I forkant av dette kurset har idrettslaget mulighet til å komme med ønsker om faglig innhold.

Oppfølgingskurs II kan også tilpasses slik at idrettslag som tidligere ikke har tatt i bruk den digitale utgaven av MITT VALG kan få denne opplæringen.

Ta kontakt med mittvalg@mittvalg.no for å finne ut hva som er det riktige kurset for ditt idrettslag

Hvorfor dette kurset?

Pil ikon

På Oppfølgingskurs II blir det gitt faglig påfyll og oppdatering for ytterligere å styrke kompetansen i MITT VALG sitt program for idrettslag. Det settes også av tid til erfaringsutveksling og evaluering av det arbeidet som er gjennomført siden Oppfølgingskurs I.

Praktisk gjennomføring:

Pil ikon
  • 3,5 timer inkl. pauser
  • I klubblokalet eller annet egnet lokale
  • Internasjonalt sertifisert instruktør fra MITT VALG
  • Mellom 15-40 deltakere pr. kurs
  • Ved innføring i digitalt program må alle deltakere må ha med egen pc eller nettbrett og det må være god nettilgang i lokalet

Kostnad:

Pil ikon

Kurskostnadene tredeles mellom idrettslaget, den lokale Lions-klubben og Lions Tulipanfond. Det forutsettes da at samarbeidet er formalisert gjennom en 3-årskontrakt mellom idrettslaget, lokal Lions-klubb og Stiftelsen Det er mitt valg.

Oppfølgingskurs II (3,5 t.):

  • Idrettslagets egenandel: 6500,-
  • Lokal Lions-klubb: 6500,-
  • Lions Tulipanfond: 6500,-

Lisenser for digitale programmer i ett år er inkludert i prisen. Lisensene må deretter fornyes årlig. Dette kan gjøres ved å gjennomføre Oppfølgingskurs II på nytt eller ved å betale minstepris på kr. 1000,- pr. år som gjelder for inntil 20 brukere. Ved flere enn 20 brukere betales i tillegg kr. 50,- pr. lisens pr. år.

Prisen er den samme i hele Norge.

Ønsker du å vite mer?

Bestill en testversjon av våre digitale bøker eller last ned vår brosjyre for å lese mer

Andre kurs innen Idrett

Så du etter noe annet?