Menyinngang
Idretten ikon Idrett

MITT VALG-foreldremøter

Pris: Egenandel fra 3000,-. (Med Koronarabatt til 30.6.2021 fra 2400,-)
Varighet: 2 timer

Hvorfor foreldremøte?

Pil ikon

Foreldre/foresatte er de viktigste personene i barnas/ungdommers liv. Gjennom dette foreldremøtet får du som foresatt innsikt i din viktige rolle på «sidelinjen» og MITT VALG. Du får også prøve noen av de øvelsene som brukes i idrettslaget. Standard foreldremøte:  Foreldremøtet gir en praktisk og teoretisk gjennomgang av undervisningsprogrammet MITT VALG.  Idrettslaget og foreldrene får innspill til hvordan de kan jobbe videre for å skape et godt og inkluderende miljø i idrettslaget. Spesialtilpasset foreldremøte: Vi kan også tilby foreldremøter som er tilpasset idrettslagets egne behov og ønsker. Våre erfarne instruktører kan fordype seg i temaer som for eksempel: inkludering, psykisk helse, mobbing og doping/rusmisbruk. For å lykkes med disse foreldremøtene kreves det god dialog mellom idrettslaget og MITT VALG-instruktør i forkant. 

Praktisk gjennomføring:

Pil ikon
  • Tid: 2 timer
  • Sted: I klubbhuset eller i annet egnet lokale
  • Foredragsholder: Sertifisert instruktør fra MITT VALG

 

Kostnad:

Pil ikon

Kostnadene for foreldremøtet tredeles mellom idrettslaget, den lokale Lions-klubben og Lions Tulipanfond. Standard foreldremøte:

  • Idrettslagets egenandel: 3000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 2400,-
  • Lokal Lions-klubb: 3000,- med Koronarabatt til 30.6.2021 kr. 2400,-
  • Lions Tulipanfond: 3000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 2400,-

Spesialtilpasset foreldremøte: 

  • Idrettslagets egenandel: 4000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr.  3200,-
  • Lokal Lions-klubb: 4000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 3200,-
  • Lions Tulipanfond: 4000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 3200,-

De oppgitte prisene gjelder i hele Norge.

Ønsker du å vite mer?

Bestill en testversjon av våre digitale bøker eller last ned vår brosjyre for å lese mer

Andre kurs innen Idrett

Så du etter noe annet?