Menyinngang
Idretten ikon Idrett

Grunnpakke idrett

Pris: Egenandel: Fra kr. 15 000,-
Varighet: 3 år

MITT VALG holder kurs over hele landet og bidrar til at idrettslaget utvikler idrettsutøvernes sosiale og emosjonelle kompetanse.

Hvorfor grunnpakke?

Pil ikon

Målet er at MITT VALG skal implementeres på en god måte og grunnpakken er utformet slik at alle parter i samarbeidet skal bidra til at man lykkes i dette arbeidet. Etter grunnkurset blir idrettslaget fulgt opp av Lions og MITT VALG for å gjennomgå status for implementeringen av MITT VALG og kartlegge eventuelle behov for videre opplæring i idrettslaget.

Idretten har en fantastisk mulighet til å bidra i oppdragelsen av barn og unge til å bli gode samfunnsborgere som bryr seg om og verdsetter hverandre, men det betinger at trenere og lagledere har den kompetansen som kreves. MITT VALG sitt opplegg for idrettslag er ment som et verktøy til å hjelpe og støtte trenere og lagledere i arbeidet med å bygge et positivt og inkluderende trenings- og konkurransemiljø blant unge utøvere. Gjennom økt kompetanse vil barn og unge ta et større sosialt ansvar på laget, i klubben og i nærmiljøet, samt utvikle seg til bedre idrettsutøvere.

Hva lærer du?

Pil ikon

Kurset gir deg en grundig praktisk og teoretisk gjennomgang av MITT VALG sitt opplæringsprogram for trener og lagledere som arbeider med barn og unge idrettsutøvere.

Et MITT VALG kurs gir deg kompetanse til å styrke den enkelte utøvers sosiale ferdigheter, forebygge problematferd, bygge lagfølelse og utvikle bedre idrettsutøvere og mennesker.

Hvem kan delta?

Pil ikon

Kurset er for alle som innenfor idretten som har ansvar for å skape et positivt og inkluderende trenings- og konkurransemiljø blant unge utøvere.

Praktisk gjennomføring:

Pil ikon
 • 7,5 timer inkl. pauser
 • Gjennomføres på én dag eller to halve dager
 • Kurs holdes i klubblokalet eller annet egnet lokale med god internettdekning
 • Kurs holdes av sertifisert instruktør fra MITT VALG
 • Undervisningsmateriell er inkludert
 • 15-40 deltakere pr. kurs
 • Obligatorisk oppfølgingskurs etter 6-9 måneder

Kostnad:

Pil ikon

Kurskostnadene tredeles mellom idrettslaget, den lokale Lions-klubben og Lions Tulipanfond. Det forutsettes da at samarbeidet er formalisert gjennom en 3-årskontrakt mellom idrettslaget, lokal Lions-klubb og Stiftelsen Det er mitt valg.

Idrettslaget kan også kjøpe MITT VALG-programmet uten disse forpliktelsene, men må da dekke hele kostnaden selv.

Grunnkurs over en dag (7,5 t.) + oppfølgingskurs (3,5 t.):

 • Idrettslagets egenandel: 15000,-
 • Lokal Lions-klubb: 15000,-
 • Lions Tulipanfond: 15000,-

Grunnkurs over to dager (3,5 t. x 2) + oppfølgingskurs (3,5 t.): 

 • Idrettslagets egenandel: 17000,-
 • Lokal Lions-klubb: 17000,-
 • Lions Tulipanfond: 17000,-

Prisen er den samme i hele Norge.

Lisenser:

Pil ikon

Idrettslaget mottar lisenser (maksimalt 40 lisenser pr. kurs) for det første året. Lisensene må deretter fornyes årlig. Det kan gjøres ved å gjennomføre et oppdateringskurs eller ved å betale kr. 50,- pr. deltaker/bruker.

Ønsker du å vite mer?

Bestill en testversjon av våre digitale bøker eller last ned vår brosjyre for å lese mer

Andre kurs innen Idrett

Så du etter noe annet?