Menyinngang
Idretten ikon Idrett

Grunnpakke idrett

Pris: Egenandel 15 000,-. (Med Koronarabatt til 30.6.2021 fra 12 000,-)
Varighet: 3 år

MITT VALG holder kurs over hele landet og bidrar til at idrettslaget utvikler idrettsutøvernes sosiale og emosjonelle kompetanse. MITT VALG idrett har fokus på trygghet og mestring som grunnlag for å skape et positivt og inkluderende trenings- og konkurransemiljø blant unge utøvere.

Hvorfor grunnpakke?

Pil ikon

For å bevare idrettsgleden må barn og unge oppleve trygghet og mestring. Utøverne motiveres av ulike faktorer. For noen er det sosiale fellesskapet det viktigste, mens for andre er sportslig utvikling det som motiverer mest. Gjennom bruken av idrettsprogrammet i MITT VALG ivaretar idrettslaget begge disse faktorene og idrettens intensjon om Flest mulig, lengst mulig. Kurset inneholder ferdighetstrening og deltakerne får et praktisk digitalt verktøy som kan tas i bruk umiddelbart.  

Hva lærer du?

Pil ikon

Du lærer å skape en arena for trygghet og mestring gjennom gode rutiner og sosial og emosjonell læring. I tillegg får du opplæring i det digitale programmet til MITT VALG.

Hvem kan delta?

Pil ikon

Kurset er for alle idrettens lagledere, trenere og frivillige.

Praktisk gjennomføring:

Pil ikon
 • Kurs i 3 moduler (3 x 3,5 t.) som ledes av sertifisert instruktør
 • Modul 1 og 2 kan gjennomføres på samme dag
 • Modul 3 gjennomføres 3-6 mnd. etter gjennomført del 2
 • 15-40 deltakere pr. kurs
 • Kurs holdes i klubblokalet eller annet egnet lokale med god internettdekning
 • Undervisningsmateriell er inkludert

Kostnad:

Pil ikon

Kurskostnadene tredeles mellom idrettslaget, den lokale Lions-klubben og Lions Tulipanfond. Det forutsettes da at samarbeidet er formalisert gjennom en 3-årig samarbeidskondtrakt mellom idrettslaget, lokal Lions-klubb og Stiftelsen Det er mitt valg. Idrettslaget kan også kjøpe MITT VALG-programmet uten disse forpliktelsene, men må da dekke hele kostnaden selv.

Modul 1 og 2 på samme dag og modul 3 3-6 mnd. etter:

 • Idrettslagets egenandel: 15000,-med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 12000,-
 • Lokal Lions-klubb: 15000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 12000,-
 • Lions Tulipanfond: 15000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 12000,-

Modul 1 og 2 over to dager og modul 3 3-6. mnd. etter: 

 • Idrettslagets egenandel: 17000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 13 600,-
 • Lokal Lions-klubb: 17000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 13 600,-
 • Lions Tulipanfond: 17000,- med Koronarabatt til 30.6.21 kr. 13 600,-

Prisen er den samme i hele Norge.

Lisenser:

Pil ikon

Idrettslaget mottar lisenser (maksimalt 40 lisenser pr. kurs) for det første året. Lisensene må deretter fornyes årlig for kr. 50,- pr. bruker/ansatt. Minimum kr. 1000,-.

Ønsker du å vite mer?

Bestill en testversjon av våre digitale bøker eller last ned vår brosjyre for å lese mer

Andre kurs innen Idrett

Så du etter noe annet?