Har skolen din et program for livsmestring?

Den nye læreplanen krever at skolene implementerer livsmestring i sitt undervisningsopplegg. MITT VALG kurser alle lærere i det digitale programmet som består av ferdige økter, videoer og lekbaserte aktiviteter for bruk i undervisningen Prøv det ut gratis og opplev det selv!

skoleprogram

I de ferdige undervisningsøktene jobbes det med:

Utvikling av skolemiljøet

Samspill og følelser

Å bygge relasjoner

Psykisk helse

Kritisk tenkning

Personlig utvikling

Sosialt ansvar

Digital dømmekraft

Rus og avhengighet

Grensesetting

Hvem er vi?

MITT VALG er en stiftelse dannet av Lions Norge og har over 30 års erfaring med internasjonal forskningsbasert metodikk innenfor emosjonell og sosial læring. I Norge har over 75.000 lærere vært kurset i MITT VALG og nådd ut til over en million barn.

Hva koster det?

Vi ønsker at alle skal få mulighet til å ta i bruk programmet. Derfor hjelper vi skolene slik:

lions betaler

Prøv det ut gratis og opplev det selv!

Bestill en gratis tesversjon eller ta kontakt med oss om du ønsker å vite mer om våre programmer

Annica

Velkommen

Vi ønsker at alle skoler, barnehager og idrettslag skal være en arena som styrker barn og unges sosiale og emosjonelle kompetanse. Derfor jobber vi hardt med brennende hjerter for å gi barn og unge de viktigste verktøyene de kommer til å ha med seg gjennom livet.

Annica Øygard
Daglig leder
Stiftelsen Det er mitt valg