Menyinngang

Har barnehagen din et program for sosial og emosjonell læring?

MITT VALG gir de ansatte kurs i vår metodikk og tilgang til materiell for bruk i samlingsstunder som gir barna økt forståelse av seg selv og andre. Gjennom programmet opplever barn mestringsfølelse og glede. Alle får kompetanse til å stå trygt i egne valg.

Prøv det ut gratis og opplev det selv!

Bestill gratis testlisens

I de ferdige oppleggene for samlingsstundene jobbes det med:

  • Tanker og følelser
  • Bygge relasjoner
  • Utvikle god psykisk helse
  • Kritisk tenkning
  • Samspill
  • Personlig utvikling
  • Sosialt ansvar
  • Grensesetting og respekt
  • Kunnskap om egen kropp og seksualitet

Hvem er vi?

MITT VALG er en stiftelse dannet av Lions Norge og har over 30 års erfaring med internasjonal forskningsbasert metodikk innenfor emosjonell og sosial læring. I Norge har over 75.000 lærere vært kurset i MITT VALG og nådd ut til over en million barn.

Les mer om oss

Hva koster det?

Vi ønsker at alle barnehager skal få mulighet til å ta i bruk programmet. Derfor hjelper vi barnehagene slik:
Lions dekker 2/3 av kurset
MITT VALG gir % rabatt
Barnehagen betaler kun sin egenandel

Prøv det ut gratis og opplev det selv!

Bestill en gratis tesversjon eller ta kontakt med oss om du ønsker å vite mer om våre programmer

Bestill gratis testlisens Ta kontakt med oss