MITT VALG Foreldre

Vi takker Sparebankstiftelsen for støtten til denne siden som lanseres i august 2021.


Du kan glede deg til det!

Du må gjerne bestille foreldremøte til barnehagen, skolen (SFO/AKS) eller idrettslaget ved å gå inn på den aktuelle siden.

foreldre

Å være forelder

Mangler tekst her

barnehage

0-6 år: Barnehage

skole

6-10 år: Skole 1.-4.

11-16 år: Skole 5.10.

Barn og unge i idretten