Arne Holte snakker om psykisk helserettighet nr. 7

De 7 psykiske helserettighetene

Professor Arne Holte har laget «7 psykiske helserettigheter». Dette er ikke juridiske rettigheter, men de syv viktigste kildene til god psykisk helse. Her snakker han om den sjette rettigheten.

Les om de andre psykiske helserettighetene: Identitet | Mening med livet | Mestringsfølelse | Tilhørighet | Trygghet | Deltagelse |

Følelse av felleskap innebærer at du har noen å dele tanker og erfaringer med. Det er helt greit hvis man holder noen av sine innerste tanker for seg selv. Likevel er det viktig at man har noen å dele alt det andre med.

Så lenge tanker bare er inne i holdene våre, og følelser holder seg i magen, er de fantasier. Det er først når man snakker om dem at de blir konkretisert. Gjør man aldri dette blir det vanskelig for andre å bli kjent med deg, og derfor er det først når vi deler tanker og følelser at man oppnår tillit til hverandre.

Med denne tilliten på plass kan man stole på hverandre. Da vet vi at det er noen som passer på oss når det trengs, og at vi ikke er alene.

Hvordan påvirker felleskap psykiske helse?

Ikke alle mennesker i Norge har noen som de kan dele tanker og følelser med. Da er det en stor risiko for at fantasien tar overhånd og at det utvikler seg usunne teorier og konspirasjoner som bidrar til dårlig psykisk helse.

Snakk om følelse av felleskap

Viktigheten av å kunne dele tanker og følelser snakker folk lite om. I noen grupper skjer utvekslingen av tanker og meninger av selg selv. Der er alle interessert i andres synspunkter, og åpne for nye perspektiver. Følelsen av felleskap blir dermed stor selv om man har ulike meninger.

I andre grupper flokker folk seg. Man er redd for å være annerledes og ikke passe inn. Derfor forteller man ikke om sine tanker og følelser hvis de bryter med de andres. Man blir mer innesluttet ettersom tankene sjelden eller aldri forlater ens eget hode.

Jo mer vi snakker om viktige temaer som dette, desto bedre kan vi bygge god psykisk helse. Snakk om felleskap rundt middagsbordet, i klassen, på foreldremøter og på jobben. Ta gjerne utgangspunkt i disse spørsmålene:

  • Hva skal til for at man føler felleskap med andre?
  • Hvorfor føles det greit å dele tanker og følelser med noen personer, men ikke andre?
  • Hva kan skje med tanker som man ikke deler med noen?
  • Hva kan skje med følelser som man ikke snakker om?
  • Hvorfor tror dere at felleskap er en av de 7 psykiske helserettighetene?

Vi hjelper deg

Vi har flere prgrammer og vi hjelper deg å finne det rette.
Ta kontakt med oss i dag eller les mer om våre programmer:

Skole | Barnehage | Idretten | Kroppen min og jeg | Foreldre