Arne Holte snakker om psykisk helserettigheter nr. 4

De 7 psykiske helserettighetene

Professor Arne Holte har laget «7 psykiske helserettigheter». Dette er ikke juridiske rettigheter, men de syv viktigste kildene til god psykisk helse. Her snakker han om den tredje rettigheten.

Er du under 18 år og føler deg ensom? Gjennom Røde Kors’ samtaletilbud Kors på halsen kan du ringe, maile eller chatte anonymt med en voksen du kan stole på.

Les om de andre psykiske helserettighetene: Identitet | Mening med livet | Mestringsfølelse | Trygghet | Deltagelse | Fellesskap  

Følelse av tilhørighet er et grunnleggende psykologisk behov. Noen kaller det tilknytting, vi kaller det for tilhørighet. Uansett begynner denne følelsen helt fra fødselen av, når navlestrengen klippes av fra mor. Navlestrengen skal erstattes med usynlig bånd til de som står barnet nærmes. Disse personene skal ikke bare gi barnet mat, men også metter de psykologiske behovene til den nye verdensborgeren. Typisk er det snakk om mamma, pappa og andre slektninger, og etter hvert også venner. Som voksen kommer i tillegg kollegaer på jobb.

Det ligger altså i navnet: Å føle tilhørighet vil si å kjenne at man høre til et sted, at man har et sted det er godt å komme til, et sted man kjenner igjen. Det kan være der du bor, i barnehagen, på skolen, i idrettshallen eller et annet sted der du er trygg.

Hvordan påvirker tilhørighet psykiske helse?

Har du tenkt på at følelsen av tilhørighet er viktig for å bygge god psykisk helse? Det er den, og faktisk kan noe så enkelt være den beste medisinen for å forebygge lidelser som langvarig stress og angst.

Snakk om tilhørighet

Noen synes det er rart å snakke om tilhørighet til hverandre og tilhørighet til steder. For noen blir dette veldig store spørsmål, som kan virke svulstige. Men, jo mer vi snakker om de viktige tingene, desto bedre kan vi bygge god psykisk helse.

Snakk om tilhørighet rundt middagsbordet, i klassen, på foreldremøter og på jobben. Ta gjerne utgangspunkt i disse spørsmålene:

  • Hva gjør at du føler tilhørighet til en gruppe?
  • Hva gjør at du føler tilhørighet til et sted?
  • Hva kan man gjøre for å forebygge at noen føler seg utenfor?
  • Hvordan ser man at en annen person føler seg utenfor?
  • Hva kan man gjøre for å inkludere flere?
  • Hvem kan man snakke med hvis man ikke føler tilhørighet i familien, i barnehagen, på skolen eller i vennegjengen?
  • Hvorfor tror dere at tilhørighet er en av de 7 psykiske rettighetene?

Vi hjelper deg

Vi har flere prgrammer og vi hjelper deg å finne det rette.
Ta kontakt med oss i dag eller les mer om våre programmer:

Skole | Barnehage | Idretten | Kroppen min og jeg | Foreldre