Menyinngang

For Lions

«Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne»

Kjære Lions

Vi i MITT VALG er stolte av å være et internasjonalt Lions-program. Takket være vår Lions-familie har godt over 70.000 barnehageansatte, lærere, trenere og foreldre fått muligheten til å bli kurset i å styrke barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Hvis man tenker seg at hver kursdeltaker har daglig kontakt med 15 barn/elever, har Lions sørget for at nærmere 1 million barn og unge (mange av dem nå voksne) har hatt glede av programmet.

Med hjelp av Lions Røde Fjær og midler fra Helsedirektoratet har vi videreutviklet og oppdatert samtlige programmer. Vi har laget et digitalt program med ferdige økter som lærerne har tilgjengelige når som helst og kan klikke seg inn på. Dette programmet inneholder videoer, oppgaver og øvelser som gir barna nødvendige verktøy til å håndtere tanker, følelser, tenke kritisk, sette grenser og skape gode relasjoner til seg selv og andre.

Stortinget har innført folkehelse og livsmestring som en del av den nasjonale læreplanen, men de har ikke valgt et program som tilrettelegger for dette. Dette har vi lengst erfaring med, i over 32 år med utvikling av forskningsbasert metodikk som fungerer! Derfor skal vi nå markere vår plass som en av de beste i feltet!

Fra og med 1. juni er vi klare for å gjennomføre en stor kampanje der Lions engasjement for barn og unge, gjennom MITT VALG, blir synlig over hele landet. Skolene trenger oss nå mer enn noen gang da de selv ikke har kapasitet til å utvikle et eget program. Skole- og barnehagelærerne har stått på som helter og gjort en fantastisk jobb med å hjelpe barn og ungdom i en utfordrende tid, nå er det vår tur til å bidra!

Som en del av den nasjonale dugnaden gir vi 20%  rabatt på alle kurs ut året, i tillegg til at Lions Røde fjær og de lokale klubbene bidrar med å betale 2/3 av kurskostnaden.

I denne kampanjen er dere våre representanter, og vi vil at stemmen deres skal bli hørt. Vi har derfor laget pakker til dere som inneholder alt dere trenger for å bli med som våre representanter og sørge for at tilbudet når alle Norges barn. Du som vår representant har sammen med din lokale Lions-klubb ansvar for å nå ut til både lokale medier og skoler i ditt distrikt. Pakken inneholder:

 • Materiale til kronikker. Vi oppfordrer dere til å skrive kronikker til lokale aviser, hvor vi gir dere både et eksempel på en kronikk, sitater og statistikk slik at du kan skrive din egen. Er du glad i å skrive kan nettopp din stemme nå bli hørt for en god sak.
 • Pressemelding som dere kan sende til lokale aviser og tv, hvor vi ønsker at dere stiller opp og snakker vår sak. I tillegg bistår våre kjente representanter som intervjuobjekter hvis det er ønskelig. Vi hjelper dere med alt det dere trenger.
 • Ferdige brev som dere kan sende til skoler og barnehager slik at de blir godt informert om vårt tilbud. .

Dere kan bestille «pakken» som vil hjelpe dere i det lokale arbeidet allerede nå. Den koster ingenting og sendes ut fra 1. juni. Send e-post med navn og Lionsklubb til mittvalg@mittvalg.no

Lions som MITT VALG-ambassadører

Pil ikon

På lokalt plan er Lions meget aktive MITT VALG-ambassadører. Lions-klubber over hele landet jobber blant annet med:

 • å informere barnehager, skoler og idrettslag om programmet.
 • å avtalefeste bruken av MITT VALG med den enkelte institusjonen.
 • å forberede kurs sammen med MITT VALG-instruktører/administrasjonen.
 • å bistå under gjennomføringen av kurs.
 • å følge opp institusjonen
 • å bidra aktivt ved institusjonens aktivitetsdager, foreldremøter og liknende, dersom det er ønskelig.

For å gjøre det enklere å huske på alle oppgavene, har vi laget en egen sjekkliste for Lions-medlemmer som skal jobbe med MITT VALG. KLIKK HER for å laste ned dokumentet

Dersom dere ønsker mer informasjon kommer gjerne daglig leder i MITT VALG til en samling i deres Lions-sone, for å holde en presentasjon (ca. 4 timers lengde).

Bruk av informasjonsfilmer

Pil ikon

Når den lokale Lions-klubben skal presentere MITT VALG, anbefaler vi at dere bruker våre informasjonsfilmer. De er enkle å forstå og de sier mye om både kurs og de digitale programmene.

Her kan du se filmene:

Vi anbefaler også at dere ser disse filmene på Lions’ klubbmøter, og at dere bestiller prøvelisenser til de digitale programmene. BESTILL HER

Treårige MITT VALG-avtaler

Pil ikon

For å sikre implementeringen av MITT VALG undertegnes det en avtale om treårig bruk av programmet før kurset gjennomføres.

Alt som står i rødt i avtalemalen endres til lokale forhold. Når det er gjort og avtalen er undertegnet, sendes den til mittvalg@mittvalg.no. Alternativt kan du sende avtalen i posten til:

Stiftelsen Det er mitt valg, Ensjøveien 16, 0661 Oslo

Daglig leder undertegner så avtalen, og sender den tilbake til dere. Hvis institusjonen ikke vil forplikte seg til treårig bruk, men likevel ønsker MITT VALG-kurs og digitale programmer, kan de betale full pris for grunnpakken. Da må de gå i direkte dialog med Stiftelsen Det er mitt valg.

Last ned avtalemalene her:

Kurskalender og registrering av kurs

Pil ikon

Alle i Lions har tilgang på vår kurskalender. Der finner dere følgende funksjoner:

 • Kalender: Få oversikt over ledige kursdager.
 • Registrer kurs: Her bestiller man kurset.
 • Søk og filtrer: Skriv inn navnet på Lions-klubben, kommunen eller institusjonen, så finner dere informasjon dersom det er holdt kurs der tidligere. (OBS! kurs som ble holdt før 2015 finnes ikke i denne oversikten).

Stiftelsen Det er mitt valg holder ikke av datoer for kurs over telefon. Kurset registreres i kalenderen. Først da kan vi bekrefte datoen.

KLIKK HER for å logge inn på kurssiden.

Hvis du mangler tilgang, ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.

Noen foretrekker å skrive ut registreringsskjemaer i fysisk form, og gå gjennom disse med kontaktpersonen hos institusjonen i forkant av kursregistrering. Du kan laste ned skjemaer for dette her:

Bruk av MITT VALG-logoen i trykksaker

Pil ikon

Dersom du/dere eller institusjonen ønsker å benytte MITT VALG-logen i trykksaker eller liknende, må følgende profileringsguide følges:

MITT-VALG-Logo-og-regler

Nyttige lenker og verktøy

Pil ikon

Når du skal engasjere deg i det lokale oppvekstmiljøet kan det være bra å ha litt bakgrunnsinformasjon.

Her får du viktig fakta om skolene i din kommune: https://skoleporten.udir.no/

Her får du viktig data om barns oppvekstmiljø i din kommune: www.ungdata.no

Det er også bra å vite noe om lovgivingen som barnehager og skoler er forpliktet til å jobbe etter:

Barnehager: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan

Skoler:https://www.udir.no/utdanningslopet/grunnskole/

Spørsmål?

Hvis det er noe du lurer på, må du ikke nøle med å ta kontakt. Det finnes ingen dumme spørsmål.

Vi tilbyr kurs som hjelper deg å bygge sosial og emosjonell kompetanse hos barn og unge