Menyinngang

For Lions

«Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne»

MITT VALG er den største nasjonale aktiviteten lokale Lions-klubber drifter i Norge. Gjennom 32 år har medlemmer i Lions bidratt til at godt over 50.000 barnehageansatte, lærere, trenere og foreldre har deltatt på kurs i MITT VALG. Hvis man tenker seg at hver kursdeltaker har daglig kontakt med 15 barn/elever, har Lions sørget for at godt over 750.000 barn og unge (mange av dem nå voksne) hatt glede av programmet.

På nasjonalt bidrar plan samler Lions inn penger til MITT VALG gjennom Lions’ Tulipanfond. Fondet tekker 1/3 av kostnadene for gjennomføring av kurs rundt om i hele Norge. Tulipanaksjonen gjennomføres alltid den siste helgen i april.

 

Lions som MITT VALG-ambassadører

Pil ikon

På lokalt plan er Lions meget aktive MITT VALG-ambassadører. Lions-klubber over hele landet jobber blant annet med:

  • å informere barnehager, skoler og idrettslag om programmet.
  • å avtalefeste bruken av MITT VALG med den enkelte institusjonen.
  • å forberede kurs sammen med MITT VALG-instruktører/administrasjonen.
  • å bistå under gjennomføringen av kurs.
  • å følge opp institusjonen
  • å bidra aktivt ved institusjonens aktivitetsdager, foreldremøter og liknende, dersom det er ønskelig.

For å gjøre det enklere å huske på alle oppgavene, har vi laget en egen sjekkliste for Lions-medlemmer som skal jobbe med MITT VALG. KLIKK HER for å laste ned dokumentet

Dersom dere ønsker mer informasjon kommer gjerne daglig leder i MITT VALG til en samling i deres Lions-sone, for å holde en presentasjon (ca. 4 timers lengde).

Bruk av informasjonsfilmer

Pil ikon

Når den lokale Lions-klubben skal presentere MITT VALG, anbefaler vi at dere bruker våre informasjonsfilmer. De er enkle å forstå og de sier mye om både kurs og de digitale programmene.

Her kan du se filmene:

Vi anbefaler også at dere ser disse filmene på Lions’ klubbmøter, og at dere bestiller prøvelisenser til de digitale programmene. BESTILL HER

Treårige MITT VALG-avtaler

Pil ikon

For å sikre implementeringen av MITT VALG undertegnes det en avtale om treårig bruk av programmet før kurset gjennomføres.

Alt som står i rødt i avtalemalen endres til lokale forhold. Når det er gjort og avtalen er undertegnet, sendes den til mittvalg@mittvalg.no. Alternativt kan du sende avtalen i posten til:

Stiftelsen Det er mitt valg, Ensjøveien 16, 0661 Oslo

Daglig leder undertegner så avtalen, og sender den tilbake til dere. Hvis institusjonen ikke vil forplikte seg til treårig bruk, men likevel ønsker MITT VALG-kurs og digitale programmer, kan de betale full pris for grunnpakken. Da må de gå i direkte dialog med Stiftelsen Det er mitt valg.

Last ned avtalemalene her:

Kurskalender og registrering av kurs

Pil ikon

Alle i Lions har tilgang på vår kurskalender. Der finner dere følgende funksjoner:

  • Kalender: Få oversikt over ledige kursdager.
  • Registrer kurs: Her bestiller man kurset.
  • Søk og filtrer: Skriv inn navnet på Lions-klubben, kommunen eller institusjonen, så finner dere informasjon dersom det er holdt kurs der tidligere. (OBS! kurs som ble holdt før 2015 finnes ikke i denne oversikten).

Stiftelsen Det er mitt valg holder ikke av datoer for kurs over telefon. Kurset registreres i kalenderen. Først da kan vi bekrefte datoen.

KLIKK HER for å logge inn på kurssiden.

Hvis du mangler tilgang, ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.

Noen foretrekker å skrive ut registreringsskjemaer i fysisk form, og gå gjennom disse med kontaktpersonen hos institusjonen i forkant av kursregistrering. Du kan laste ned skjemaer for dette her:

Bruk av MITT VALG-logoen i trykksaker

Pil ikon

Dersom du/dere eller intutisjonen ønsker å benytte MITT VALG-logen i trykksaker eller liknende, må følgende profileringsguide følges:

MITT-VALG-Logo-og-regler

Nyttige lenker og verktøy

Pil ikon

Når du skal engasjere deg i det lokale oppvekstmiljøet kan det være bra å ha litt bakgrunnsinformasjon.

Her får du viktig fakta om skolene i din kommune: https://skoleporten.udir.no/

Her får du viktig data om barns oppvekstmiljø i din kommune: www.ungdata.no

Det er også bra å vite noe om lovgivingen som barnehager og skoler er forpliktet til å jobbe etter:

Barnehager: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan

Skoler:https://www.udir.no/utdanningslopet/grunnskole/

Spørsmål?

Hvis det er noe du lurer på, må du ikke nøle med å ta kontakt. Det finnes ingen dumme spørsmål.

Vi tilbyr kurs som hjelper deg å bygge sosial og emosjonell kompetanse hos barn og unge