Vi håper så mange som mulig ser seg istand til å gi oss tilbakemeldinger slik vi spør om. Dette er ikke bare et viktig arbeid for oss, men for alle som er opptatt av å fremme god psykisk helse hos barn og unge.

Les også: MITT VALG søker kontaktskoler!

Spørsmål til skoleprogrammene

Det som enten utvikles av nye økter eller som revideres vil bygge på det vi har i dag. Vårt mål er dette skal være klart i løpet 2021. Vi ønsker tilbakemeldinger fra skolene på hvordan MITT VALG oppleves i bruk i dag. De innspillene vi får vil være av stor betydning for videre utvikling av programmet. Dette er hva vi vil ha svar på:

  1. Hvilke temaer / kapitler/ økter synes dere fungerer godt?
  2. Hvilke temaer / kapitler/ økter synes dere fungerer mindre bra?
  3. Hva tenker dere om lengden på øktene og språket?
  4. Er refleksjonsspørsmålene forståelig for elevene?
  5. Er målene for de ulike øktene godt nok definert?
  6. Har dere forslag til hva i programmet som kan forbedres?
  7. Har dere evt. forslag til hvordan dette kan gjøres?

Testlisens til de digitale programmene

Om du ikke har tilgang på de de digitale programmene og ønsker å se hva det er, så kan du bestille testlisens her.

Ønsker du mer informasjon om de digitale programmene ta kontakt her.

Trekning

Som takk for hjelpen, så er alle skoler som er med å svare på disse spørsmålene med i trekningen av:

  • En stor Leo
  • 50 strikkmapper
  • 10 kortstokker

Skolen svarer på det de ser seg i stand til, og sender svarene til jan@mittvalg.no . For å kunne starte arbeidet så tidlig som mulig, ønsker vi flest mulig tilbakemeldinger innen 1. mars 2021.