Nå har vi startet prosessen som skal sikre at MITT VALG når ut til barn og unge i hele landet. Vi fortsetter arbeidet på konferansen vår om 19 dager. Har du innspill. Kom med dem her, bidra på konferansen eller send en mail til mittvalg@mittvalg.no