Menyinngang

Verdensdagen for psykisk helse

Kjenner du noen barn eller unge som har psykiske plager? Har du noen gang tatt deg selv i å reagere på et barns eller en ungdoms oppførsel og tenkt at det er noe med det barnet?

Sannsynligheten er stor for at du kjenner, eller kjenner til, barn eller unge som sliter psykisk, og et viktig spørsmål blir da hva vi kan gjøre for å hjelpe.

gutt

Mange barn og unge sliter

Den 10. oktober er den internasjonale verdensdagen for psykisk helse. Vi vet at psykiske lidelser er en av våre største helseutfordringer. Ifølge Statped opplever hvert sjette barn eller ungdom, det vil si opptil fem elever i hver skoleklasse, å ha så store psykiske plager at det forstyrrer deres daglige fungering på skolen.

«Jeg har ikke lyst til å gå på skolen, det gjør så vondt å være der» (Gutt, 12)

I Ungdataundersøkelsen som gjennomføres blant barn og unge i aldersgruppen 10-19 år oppgir 15 prosent av barn og ungdom i Norge at de har hatt mange psykiske plager. 1 av 10 barn og unge oppgir at de er veldig plaget av ensomhet. I tillegg vet vi at om lag 50000 barn og unge regelmessig utsettes for mobbing. Å bli mobbet utgjør et stor psykososial belastning, og øker risikoen for alvorlige psykiske helseproblemer som angst og depresjon, stress, selvskading, selvmordstanker og selvmordsforsøk.

«Jeg var helt på bunnen, jeg var redd for å gå ut av huset, jeg kuttet meg og tenkte på å ta livet mitt. Jeg sluttet å spise og hadde problemer med å sovne. Jeg var mye alene.» (Gutt, 19)

Ifølge Folkehelseinstituttet er de viktigste symptomene på psykisk uhelse knyttet til endret oppførsel. Det at barnet eller ungdommen trekker seg tilbake, er trist, spiser lite og ikke viser glede, eller at de er hyperaktive, impulsive og bryter regler. Vi vet også at når de kommer i puberteten så er det flere jenter enn gutter som får depresjon, angst, tilpasningsforstyrrelser og spiseforstyrrelser.

«Jeg har mistet all tro på meg selv. Jeg sitter mye inne på rommet mitt, er deppa, og klarer ikke å se meg selv i speilet.» (Jente, 17)

Forebygging er viktig

Ifølge Helsedirektoratet må barn og unge lære om psykisk helse, å snakke om følelsesmessige, sosiale og familiære problemer og få gode holdninger til å søke og ta imot hjelp når det er nødvendig. I tillegg til å få økte ferdigheter i å mestre og regulerer følelser og løse følelsesmessige utfordringer.

«Hadde det ikke vært for læreren hadde jeg ikke orket å leve» (Gutt, 9)

Skolen og barnehagen er viktige arenaer i forebyggingen av psykiske problemer blant barn og unge. Det må derfor jobbes langsiktig og systematisk for å legge til rette for at barn og unge utvikler god psykisk helse. Ifølge professor Arne Holte er god psykisk helse i å ha evnen til å regulere følelser, tenke fornuftig, styre adferden sin og mestre sosial omgang med andre. Ingen er født med disse fire evnene. De må trenes på gjennom hele livet, og det er viktig å starte i ung alder. Universelle undervisningsprogram i psykisk helse og mestring rettet mot all skoleelever har vist seg å oppnå gode resultater. MITT VALG er et livsmestringsprogram med over 30 års erfaring i Norge.

Hva kan du og jeg gjøre?

Verdensdagen for psykisk helse har i år temaet «Spør mer!» De ber oss om å være oppmerksomme, vise interesse og spørre mer om hvordan de rundt oss har det. Vi vet at god psykisk helse starter med gode relasjoner. Barn og unge trenger å føle trygghet, tilhørighet og fellesskap, og gjennom det utvikle sin egen identitet og oppleve mestring. Hva kan du og jeg gjøre for å forebygge, hjelpe, støtte og styrke den psykiske helsen til barn og ungdom?

Helse Norge gir flere råd om hva du kan gjøre, her følger tre av dem:

  • Knytt bånd gjennom å spørre noen om de vil være med og gå en tur eller komme på besøk
  • Vær oppmerksom på menneskene rundt deg
  • Gi til andre ved å smile til, snakke med eller hjelpe de rundt deg

Vi gratulerer alle med Verdensdagen for psykisk helse den 10.oktober. Hver og en av oss kan bidra til å skape god helse hos andre.

Bestill testlisens på MITT VALG i dag. Du kan bestille ved å klikke her.