Menyinngang

Velkommen til våre nye medarbeidere

Ny kompetanse inn i MITT VALG

Hvem er vi?

MITT VALG er i kontinuerlig utvikling for å levere de beste undervisningsprogrammene og kurs i sosiale og emosjonelle læring. Vårt team er selve fundamentet i dette arbeidet. Alle i MITT VALG har høy kompetanse og er delaktige i videreutviklingen av MITT VALG. Nå er vi så heldige at vi kan presentere to mye medarbeidere!

Ny MITT VALG-instruktør

Heidi Helgesen er utdannet barnehagepedagog med videreutdanning i administrasjon og personal- ledelse, i tillegg til coaching. Tidlig i sin barnefaglige karriere valgte hun å gå inn som styrer i barnehager for å skape inkluderende miljøer med god barnefaglig kvalitet og høy trivselsfaktor. En stor del av arbeidet har omhandlet veiledning av ansatte i barnehage, SFO og skole.

Som MITT VALG-instruktør skal Heidi kurse ansatte i skoler og barnehager i sosial og emosjonell kompetanse og de ulike programmene. Med hennes unike kompetanse vet vi at mange vil ha et stort utbytte av opplæringen.

 «I et barns verden så staves kjærlighet med tre bokstaver; T-I-D! I alt mellommenneskelig arbeid er det viktig å tenke på arbeid over tid for å se gode resultater. Å arbeide for MITT VALG ser jeg på som en unik mulighet til å kunne bidra til en bedre morgendag for barn og ungdom, hvor de har et godt verktøysett til å takle livet med.»

Heidi har gjennomgått en omfattende opplæring og er nå internasjonalt sertifisert instruktør i MITT VALG og trainer i Lions Quest.

Ny kommunikasjonsansvarlig

Touraj Bandéh startet å jobbe i MITT VALG allerede i februar. Han er utdannet barnevernspedagog, med videreutdanning i integrativ psykoterapi. Han har lang og bred barnefaglig erfaring som pedagogisk leder i barnehage, lærer på skole, fagkonsulent i barnevernet, barnefaglig på asylmottak og miljøterapeut på ungdomspsykiatrisk. I tillegg har han også arbeidet som kommunikasjonsrådgiver for både Barne- ungdom og familiedirektoratet og for Blåkors. Touraj har også vært kjent som programleder i både NRK og Nickelodeon og har lang fartstid i mediebransjen.

Som kommunikasjonsrådgiver vil han i hovedsak arbeide med produksjon og regi av film og bildemateriale, samt utvikling av artikler og nyhetsbrev. MITT VALG har som mål at flere skal bli kjent med merkevaren MITT VALG og det viktige arbeidet vi gjør. I løpet av 2020 skal han lede arbeidet med en langsiktig kommunikasjonsstrategi og være prosjektleder for utviklingen av Foreldrerommet.

«Jeg er så glad for å få mulighet til å arbeide med en tematikk som jeg lenge har brent for og ønsket å bringe sterkere inn i ulike barnefaglige instanser. Samfunnet trenger mennesker som er sosialt og emosjonelt utviklet. Jeg tror dette er fremtiden og at satsning på et slikt felt kan skape en massiv endring i samfunnet vårt».

Heidi og Tooji gleder seg til å møte dere alle og sammen bidra i det viktige arbeidet med å bygge barn og unge.