Tirsdag 2. april møttes representanter fra Storhamar Allianseidrettslags hovedstyre, Storhamar håndball, Storhamar IL ishockey Yngres, Lions-klubbene Hamar, Storhamar og Vang, samt Stiftelsen MITT VALG for å signere en treårig samarbeidsavtale.

379 trenere skal kurses i MITT VALG

Avtalen dekker opplæring og bruk av idrettsprogrammet til MITT VALG, for så mange som 379 trenere. Bakgrunnen for avtalen er et felles ønske fra Lions-klubbene og Storhamar Allianseidrettslag, som er en paraplyorganisasjon for idrettslag som driver med blant annet ishockey, håndball, fotball og kunstløp, om å øke den sosiale og emosjonelle kompetansen og samholdet mellom utøvere, trenere og styrene innen idretten i Hamar.

Les også: MITT VALG-avtale skaper overskrifter på Hamar

Gjennom bruk av MITT VALG skal i idrettslaget skal bli enda mer bevisst sitt samfunnsoppdrag, og på sikt gjøre Hamar til et enda tryggere oppvekststed. Dette vil også øke markedsverdien for alle grenene innen hvert idrettslag.

Sammen for å bygge sterke og selvstendige barn

Formålet med MITT VALG-programmene er å hjelpe barn til å takle livets utfordringer. Gjennom øving og erfaring blir det enklere å ta gode, selvstendige valg. For veldig mange er idretten en sentral arena i oppveksten, og derfor jobber MITT VALG med idrettslag på samme måte som skoler og barnehager. Tanken er at unge utøverne skal få verktøy de kan bruke både på og utenfor banen.

Les mer om idrettsprogrammet her

De deltagende idrettslagene vil gjennomføre MITT VALGs grunnpakke, som består av et grunnkurs på 7,5 timer, samt oppfølgingskurs etter 6-9 måneder. Trenerne får også lisenser for å bruke det digitale kursmateriellet vårt.

I avtalen ligger også ekstra oppfølging fra MITT VALG gjennom Lions-klubbene, samt kartlegging av behov for videre opplæring i idrettslagene.