Menyinngang

MITT VALG + Sparebankstiftelsen = SANT

Prosjektet «Foreldrerommet» blir igangsatt med midler fra sparebankstiftelsen

Vi har den glede å meddele at Sparebankstiftelsen har tildelt midler til MITT VALG for utviklingen av «Foreldrerommet».

Foreldrerommet – en ressurs for hele oppveksten!

Foreldrerommet blir en digital plattform som gir alle med ansvar for barn og unge mulighet til få relevant informasjon fra en faglig kompetent, trygg og sikker kilde. Dette er et gratis tilbud, med hensikt om å gi økt kunnskap og verktøy til foreldre. På lik linje som de digitale programmene som er tilgjengelige for skoler, barnehager og idrettslag, lages det nå et gratis program med innhold spesielt utviklet for foreldre. Vi ønsker å skape dette som et lavterskeltilbud der foreldre selv kan få verktøy gjennom en «hands-on» tilnærming. Dette betyr at faglig innhold presenteres på en lett forståelig måte som er enkel å implementere i eget liv. Vi har som mål om å høyne foreldrenes egen verktøykasse og kunnskap i å tilrettelegge gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Nettsiden vil fokusere på godt design og brukervennlighet slik at foresatte kan klikke seg inn på det de ønsker av informasjon og kunnskap. Den vil være tilpasset alle digitale flater og være enkel å ta i bruk. Den vil utvikles i samarbeid med våre gode samarbeidspartnere i Ludens Gruppen.

Foreldrerommets fundament

MITT VALG er basert på et forebyggende tankesett om at «det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne». Dette er også fundamentet for Foreldrerommet, hvor plattformen i sosial og emosjonell læring omfatter arbeid med deg selv som voksen og i relasjon til barnet:

  • Selvoppfatning innebærer din egen forståelse av deg selv, din identitet og rolle som foreldre. Med økt bevisst og kunnskap kan vi se hva som må til for at vi kan være gode, klare og trygge voksne.
  • Selvdisiplin vil si din evne til å regulere deg selv i ulike situasjoner emosjonelt eller fysisk i samhandling med verden rundt deg.
  • Sosial bevissthet er kjennetegn i form av kunnskap, ferdigheter og holdninger som vi er klare på i oss selv i interaksjon med omverden. Jo mer bevisst vi er, jo flere muligheter har vi til endring.
  • Relasjonsbygging er et nødvendig felt i all mellommenneskelig interaksjon. Emnet er komplekst og består av mange viktige komponenter som skal til for å bygge et godt samarbeid. Et av dem kan være å lære å kommunisere på en måte som gir mening, som ivaretar den overordnede hensikt med samhandlingen, og som ikke krenker den andre part.
  • Ansvarsfull beslutning i en foreldrekontekst innebærer å ta valg som ivaretar barnets beste. Dette kan både innebære grensesetting og opprettholdelse av struktur og rammeverk.

 

Hva vil Foreldrerommet tilby?

Foreldrekurs

Gratis digitalt kursinnhold vil tilgjengeliggjøres slik du kan få flere verktøy og mer kunnskap om viktige barnefaglige emner.  Foreldrerommet skal bygges opp på samme måte som våre digitale programmer for barnehage, skole og idrettslag.

Du finner filmer om programmene her

«Dilemma-filmer»

Det vil også skapes korte filmklipp som skaper rom for refleksjon og har som formål å igangsette samtaler med barn og unge. Dette er et hjelpemiddel for å øke bevissthet og kunnskap rundt ulik tematikk, og starte samtalen som ofte kan være vanskelig å komme inn på. Her får du ulike dilemmaer presentert med oppfølgingsspørsmål. Her har du et utkast til dilemma-film:

 

Ukens tema

Skoler og idrettslag, som allerede bruker MITT VALG, vil få et verktøy der de kan involvere foreldrene i dette viktige arbeidet. Det vil si at foreldrene kan jobbe parallelt med temaene i hjemmet, hvor skolen kan gi melding om at ukens tema er «hvordan håndterer vi sinne?». Foreldrene vil da finne tilsvarende oppgaver som det kan jobbes med parallelt i hjemmet.

Artikler og video

Vi vil lage et arkiv med artikler og videosnutter som presenterer faglig innhold på en enkel og forståelig måte, med et mål om økt foreldrekompetanse. Med en enkel og brukervennlig nettside kan du lett finne emner som du vil ha mer info om. Her har du et eksempel på faglige artikler for foreldre fra vårt nåværende arkiv.

Foreldremøter

Våre kursholdere vil tilrettelegge og lede foreldremøter på ulike arenaer. Dette kan for mange være utfordrende, og et rammeverk og struktur kan endre kommunikasjonsflyt og intern sosial kultur.

Vi gleder oss til å igangsette utviklingen!