I disse dager arbeider vi med å videreutvikle MITT VALG kurs for vernepleiere og andre yrkesgrupper som bistår brukere i kommunal virksomhet.

Det er et spennende arbeid du kan vi anbefaler alle å lese mer om i kunnskapsbanken til Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU).

Foto: naku.no